Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan
Det trykte atlas omsat til html-sider. Der er tillige mulighed for at hente atlasset i PDF, hvor layoutet er helt som i bogen. Kulturmiljødatabasen giver en mere detaljeret beskrivelse af hvert af de 25 værdifulde kulturmiljøer, som indeholder flere billeder og kort end det trykte atlas. Ligesom der også er en mere udførlig beskrivelse af natur, landskab, kulturhistorie og arkitektur.
Bygningsdatabasen åbner mulighed for at søge på enkeltbygninger og se deres bevaringsvurderinger. Sådan blev atlasset til er det midlertidige website, der formidlede atlas-projektet under udarbejdelsen.

Møn Kulturarvsatlas er udarbejdet i perioden fra september 2005 til december 2006. Resultaterne kan ses i en trykt udgave og en digital udgave. Herover kan den trykte udgave ses som Det trykte atlas. Den digitale udgave består at to databaser over Kulturmiljødatabasen og Bygningsdatabasen. Endelig kan du læse om atlas-projektet under Sådan blev atlasset til.

Det trykte atlas er et koncentrat af hele atlas-projektet. Det trykte atlas er her omsat til html-sider. Der er tillige mulighed for at hente atlasset som PDF, hvor layoutet er helt som i bogen.

Kulturmiljø-databasen giver en mere detaljeret beskrivelse af hvert af de 25 værdifulde kulturmiljøer, som indeholder flere billeder og kort end det trykte atlas. Ligesom der også er en mere udførlig beskrivelse af natur, landskab, kulturhistorie og arkitektur.

Bygnings-databasen åbner mulighed for at søge på enkeltbygninger og se deres bevaringsvurderinger.

Sådan blev atlasset til er det midlertidige website, der formidlede atlas-projektet under udarbejdelsen.

Kommunens handlingsplan Møn Kommune har på baggrund af atlasarbejdet udarbejdet en visions- og handlingsplan til sikring af kulturarven på land og i by for de kommende år.

Et kulturarvsatlas er en kortlægning af en kommunes faste kulturarvsværdier, der omfatter bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer, byer og landskaber. Kulturarvsatlasset er med andre ord en kortlægning af land og by, nutid og fortid, men med en klar vægt på bygninger opført før 1940 samt kulturmiljøer. Som et fundament under Møn Kulturarvsatlas ligger således en kortlægning og en beskrivelse af 25 værdifulde kulturmiljøer og en registrering og vurdering af 4.913 bygninger opført før 1940.

Atlasset er et resultat af et samarbejde mellem Møn Kommune og Kulturarvsstyrelsen om en kortlægning, registrering og formidling af bevaringsværdier. I forbindelse med udarbejdelsen af atlasset er der nedsat en følgegruppe, som består af politikere, kommunale embedsmænd, museer, kulturmiljøråd, lokale interesseorganisationer m.fl. Følgegruppen medvirker bl.a. ved at pege på og prioritere bygnings- og kulturmiljøværdier. Atlasarbejdet skal gerne bidrage til, at der skabes et lokalt ejerskab og en interesse i at medvirke til at sikre værdierne efterfølgende.

SøgLitteraturLinksKontakt