Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenVejledningVurdering af bygninger opført før 1940Sådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Vurdering af bygninger opført før 1940

Bygningsregistreringen begyndte med en liste over alle bygninger i Møn Kommune, der var opført før 1940 og som ikke var udhuse eller carporte. Det drejede sig ialt om cirka 6.200 bygninger. De arkitekturkyndige registratorer tog ud og så på hver af disse bygninger, og så blev en del sorteret fra, fordi de i praksis var udhuse, selvom de var registreret som noget andet i det landsdækkende bygningsregister BBR, eller fordi de var så ombyggede, at det ikke var til at se, at de var opført før 1940. Yderligere en del bygninger kunne ikke registreres, fordi ejerne ikke havde givet tilladelse til at registratorerne måtte gå ind på deres grund i forbindelse med registreringen. I nogle tilfælde kunne bygningerne ses godt nok fra offentlig vej til at det var muligt at gennemføre registreringen, men desværre var der altså også en hel del bygninger, som ikke kunne registreres.

Alt i alt er det derfor kun 4.913 bygninger, der er blevet registreret.

Bygningsvurderinger

Alle disse 4.913 bygninger er blevet registreret efter SAVE-metoden. Den indebærer at man vurderer bygningerne ud fra en række kriterier:

Alle vurderingerne foretages ud fra en skala fra 1 til 9, hvor 1 er det bedste og 9 det dårligste. Værdierne grupperes således at 1-3 kaldes høj værdi, 4-6 middel værdi og 7-9 lav værdi. Bevaringsværdierne tegnes på kortet således, at der til hver gruppe er knyttet en farve. Fredede bygninger vises - uanset bevaringsværdi - med en særlig farve.

Fredede bygninger

Høj bevaringsværdi

Middel bevaringsværdi

Lav bevaringsværdi

Ingen bevaringsværdi


Bevaringsværdien af de registrerede bygninger i Møn Kommune fordelte sig således:

SøgLitteraturLinksKontakt