Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kulturmiljøer

På disse sider finder du en detaljeret beskrivelse af de 25 kulturmiljøer, som er blevet udpeget i forbindelse med udarbejdelsen af atlasset. Teksten i denne database danner baggrund for kulturmiljøbeskrivelserne i den trykte udgave. Bl.a. er der i databasen en mere udførlig beskrivelse af natur, landskab, kulturhistorie og arkitektur.

Du kan vælge et kulturmiljø på kortet eller på listen nedenunder, hvor det også er muligt at udvælge kulturmiljøer på grundlag af nogle af deres dominerende egenskaber.

Klik her for at se kulturmiljø nr 1 Klik her for at se kulturmiljø nr 2 Klik her for at se kulturmiljø nr 3 Klik her for at se kulturmiljø nr 4 Klik her for at se kulturmiljø nr 5 Klik her for at se kulturmiljø nr 6 Klik her for at se kulturmiljø nr 7 Klik her for at se kulturmiljø nr 8 Klik her for at se kulturmiljø nr 9 Klik her for at se kulturmiljø nr 10 Klik her for at se kulturmiljø nr 11 Klik her for at se kulturmiljø nr 12 Klik her for at se kulturmiljø nr 13 Klik her for at se kulturmiljø nr 14 Klik her for at se kulturmiljø nr 15 Klik her for at se kulturmiljø nr 16 Klik her for at se kulturmiljø nr 17 Klik her for at se kulturmiljø nr 18 Klik her for at se kulturmiljø nr 19 Klik her for at se kulturmiljø nr 20 Klik her for at se kulturmiljø nr 21 Klik her for at se kulturmiljø nr 22 Klik her for at se kulturmiljø nr 23 Klik her for at se kulturmiljø nr 24 Klik her for at se kulturmiljø nr 25
 1. Stege inden for volden
 2. Det græske kvarter
 3. Stege Sukkerfabrik
 4. Halvøen Ulvshale
 5. Sommerhuse på Ulvshale
 6. Nyord
 7. Nordfelt gods
 8. Borre Sømose og Borre
 9. Liselund
 10. Møns Klint som udflugtsmål
 11. Busene Have
 12. Møn Fyr
 13. Klintholm Havn
 1. Klintholm Gods
 2. Mandemarke ejerlav
 3. Elmelunde
 4. Rødkilde Højskole
 5. Marienborg Gods
 6. Damsholte Kirke
 7. Fanefjord Skov
 8. Fanefjord, Grønsalen og kirken
 9. Flintindustrianlægget Daneflint
 10. Damme/Askeby
 11. Bogø Hovedgade
 12. Lindholm Forsøgsstation

Ved hjælp af de fire lister herunder er det muligt at udvælge hvilke kulturmiljøer, der skal vises i listen ovenfor, ud fra landskabstype, tid, emne og tema. Når der vælges noget i en af listerne, skjules de kulturmiljøer, der ikke har denne egenskab. Når der vælges i flere af listerne, vil der i mange tilfælde slet ikke være nogen kulturmiljøer tilbage. I så fald kan man vælge Alle (det øverste punkt) i en liste og se om det hjælper - eller man kan med et tryk på knappen "Vis alle kulturmiljøer" nulstille alle fire lister.

Landskabstype
Tema
Tid
Emne
Nulstil

 

SøgLitteraturLinksKontakt