Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektur, bebyggelse og byggeskik

Fredede Bygninger. Skov- og Naturstyrelsen. 1999.

Curt von Jessen, m.fl.: Landhuset. 1975.

Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen: Stege inden forvolden. 1981.

Poul Tuxen: Stege 1500-1950.

Gorm Benzon: Egnsbindingsværk i Danmark. 2000.

Kulturmiljø

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: På opdagelse i landskabet, Gyldendal, 1995

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: De kulturhistoriske interesser i landskabet, 1997

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Kulturhistorisk inddeling af landskabet, 1997

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Hvad skal vi med kulturmiljøet?, 1998

Planlægning og vejledning

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Lokalplanlægning. Bevarende lokalplanlægning, 1998

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: SAVE – Vejledning, 1998

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur: Bevaring af kulturmiljøet, Håndbog, 1999

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen, 1999

Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen, 2001

Kulturarvsstyrelsen: Vejledning om kulturhistoriske museers varetagelse af nyere tids kulturarv i forbindelse med den fysiske planlægning (museumslovens kap. 8), 2003

Landskab

Agger, Peder: Dyrenes Danmark: om Danmark som levested.Gyldendal. 1989.

Etting, Vivian: På opdagelse i kulturlandskabet.Gyldendal, i samarbejde med Miljø- og Energiministeret, Skov- og Naturstyrelsen. 1995

Fritzbøger, Bo: Det åbne lands kulturhistorie - gennem 300 år. Biofolia/Samfundslitteratur. 2002.

Hansen, Hans-Ole: Danske naturområder. Fredningsstyrelsen, i samarbejde med Politikens Forlag. 1979.

Kjærgaard, Thorkild: Den danske revolution 1500-1880: en økohistorisk tolkning. Gyldendal, 1991.

Jesper Laursen: Historien i skoven: skove og fortidsminder i Århus Amt. Skippershoved. 1994

Stoltze, Michael: Dansk natur. Gyldendal. 2005

Oldtid og middelalder

Anne Rosenberg Andersen, Lene Brysting, Niels Penthin Grumløse, Nicolai Garhøj Larsen og Maja Thovtrup: Projekt Møns Forhistorie. Kulturhistoriske Studier Sydsjællands Museum. 1998.

Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid bd. 1-4. København.2001-2004.

Niels-Knud Liebgott: Dansk Middelalderarkæologi. København.1989.

Henriette Rensbo: Udgravningen af Stegeborg – foreløbige resultater af undersøgelserne i sommeren 2000. I: Kulturhistoriske StudierSydsjællands Museum. 2001.

Trap Danmark: Præstø Amt.1921. 1955.

J Paludan: Beskrivelse over Møen, Bd. 1-2. 1823.

Politikens bog om Danmarks Kirker.2000.

Danmarks Kirker, Hefte 7. Nationalmuseet.

Red. K. Lütchen-Lehn: Fanefjord – et sogn på Møn. 1996.

B. Friis: Stege indenfor volden. 1981.

F. Bojsen: Af Møns historie. Bd. 1-10. 1905. 1918.1923.

Nyere tid

F. Bojsen: Af Møns historie. Bd. 1-10. 1905. 1918.1923.

Trap Danmark: Præstø Amt.1921. 1955.

J. Paludan: Beskrivelse over Møen, Bd. 1-2. 1823.

V. Hintze: Møens Klints geologi. 1937.

Politikens bog om Danmarks Kirker. Red. Niels Peter Stilling 2000.

Danmarks Kirker, Hefte 7. Nationalmuseet.

Skov- og Naturstyrelsen: Kulturhistorisk inddeling af landskabet.1997.

Gyldendals Egnsbeskrivelser: Lolland-Falster-Møn. 1980.

Nedgang og forarmelse, 1660 – 1790

K.E. Frandsen: Vang og tægt.1983.

H. Ålsbøl: Udstillingskatalog. Møns Historie 1660-2000. 2004.

Opblomstring, 1790 – 1880

Jubilæumsskrift: Rødkilde Folkehøjskole 1866-1991.

M. Stenak: De inddæmmede landskaber. En historisk geografi. 2005.

H. Schummel: Bønderne og fællesskabet. Upubliceret Speciale 1989.

Landbrug og industri, 1880 - i dag

Red. K. Lütchen-Lehn: Fanefjord – et sogn på Møn. 1996.

K. Lütchen-Lehn: Empiregården i Stege. 1981.

K. Lütchen-Lehn: Nyord – lodsernes ø. 2005.

S.I. Andersson & I.M.Antonsen: Liselund på Møn. 1989.

B. Scavenius: Den fortryllede Have. 1992.

B. Scavenius: Klintholm Gods.1998.

Jubilæumsskrift: Møns Turistforening gennem 75 år.1983.

M. von Haven: Portræt af Møn 1977. 1977.

J. Farø: Farø Vej-over-ø. 1995.

L. Larsen: Møns Historie. 2004.

Bogø År 2000. 100 års handel og håndværk på Bogø. 2000.

Velkommen til Bogø. 1998.

A. Engelund: Dronning Alexandrines Bro. 1943.

L. Ravnsted-Larsen: Møn rundt. 1992.

B. Friis: Stege indenfor volden.1981.

E. Schmidt: Klintholm Havn – Nutid - Fortid – Fremtid.1986.

Aa. Kampp: Møns Kulturlandskab. 1988.

Jubilæumsskrift: Fra roe til sukker. Møns Museum. 1984.

R. Andersen: I jernlænker. 2004.

O. Lindboe: Lyset over Klinten – da kunsten kom tilMøn. 2001.

E. Christophersen, K.E. Gruno: Nyords lodser.Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 1973/74.

Møns Telefonbog.Navne- og Erhvervsregisteret. 1969, 1973.

N.P. Andreasen: Tårnfalken/DDS. 1987.

Turistforeningen: Turismeårbog.1933.

P. Michelsen: Museumsgården i Keldbylille.1968.

Møns Folkeblad 4.5.1964.

Bondegårdens Have. Berlingske Tidende. 15.4.2001.

E.M. Rosenmeier: Havehistorie i Keldbylille.Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog, 1997.

Red. E. Andersen: Bogø Brugsforening. 1893.

Skov- og Naturstyrelsen: Historiske Overdrev. 2001.

Diger.tab. Intern database, Møns Museum. 2003, 2005.

E. M. Rosenmeier: Kulturmiljøer i dag i Stege med henblik påudpegning og forvaltning. Speciale ved Syddansk Universitets Center. 2004.Møns Museum.

E.M: Rosenmeier: Klassifikation af diger på Møn. Opgaveved Syddansk Universitets Center. 2003. Møns Museum.

Udvandrede fra Møn 1868-1915. Udtræk fra udvandrerdatabase. 1987.

Vedtægt for Råbylille Dige- og Kystsikringslag. Præstø amt. 1966.

Interview med bestyrelsesmedlem og kasserer Hans Eigil Jensen, dec. 2005 vedr. Raabylille Dige-, kyst ogafvandingslag. Møns Museum. 2005.

Interview med forstander Ellen Andersen, Bo og Netværk Møn. Langgade 57. Stege. Møns Museum.2005.

Interview med ejeren af Askeby Autoværksted, Arne Nielsen dec. 2005. Møns Museum.2005.

Interview med Ejler Svan, vedr. Bogø, dec. 2005. Møns Museum2005.

Martin Hansen, Mette Holm, Morten Tranekjær Jensen, Tue Kristensen, Bodil Mortensen og Mette Møller Pedersen: Målretning af MVJ ved hjælp af Karakterkortlægning - projekt i Landskabsforvaltning.Institut for Økonomi, Skov & Landskab Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frb. 2003.

22 kulturmiljøer for Pilotprojekt Nationalpark Møn. Kulturmiljøbeskrivelser nr. 18 og 19 ved Berings Tegnestue. 2004.

Kulturmiljøet på Store Klint, Møns Klint. Rapport til Kulturmiljørådeti Storstrøms Amt. Ved Møns Museum. 1999.

Styregruppens endelige rapport for Pilotprojekt Nationalpark Møn. Juni 2005.

Geologi

Aber, J. S. (1980). "Kineto-stratigraphyat Hvideklint, Møn, Denmark and its regional significance." Bull. geol. Soc. Denmark 28: 81-93.

Aber, J. S. (1982). "Model for glaciotectonism." Bull. geol. Soc. Denmark 30: 79-90.

Aber, J. S. (1985). "The character of glaciotectonism." Geol. en Mijnbouw 64: 389-395.

Aber, J. S. (1988). "Spectrum of constructional glaciotectonic landforms. Genetic Classification of Glacigenic Deposits. R. P. Goldthwait and C. L. Matsch.Rotterdam, Balkema: 281-292.

Aber, J. S., D. G. Croot, et al. (1989). Glaciotectonic Landforms and Structures. Dordrecht/Boston/London, Kluwer AcademicPublishers. 200s.

Abildgaard, S. (1759). Beskrivelse over Stevens Klint og densnaturlige Mærkværdigheder København.

Abildgaard, S. (1781). Physisk-mineralogisk Beskrivelse over Møens Klint.København. (refereret fra Hintze 1937).

Agricola, G. (1546). "Habent autem pleræsque regions cretæ colles utGallia, Britannia, Muna deserta marisBalthici insula, qua e Pomerania nauigatur ad Copenhagen Daniæ, at saxum, puo durius eodifficilius ex se lineas producit. Constantiæ murus magna ex parte ex id genus saxo constat.” De natura fossilium.(refereret fra Hintze 1937)

Bedemar, V. (1820). Ueber die Kalk-und Kreide-Formation von Faxöe, Stevens und Möens Klint. Leonhard’s MineralogischesTaschenbuch für das Jahr 1820. Frankfurt am Main 1829 (refereret fra Hintze1937).

Bennike, O., E. O. Heiberg, et al. (1993). "Første danske lemminger." Naturens Verden 57: 57-63.

Bennike, O., M. Houmark-Nielsen, et al. (1994)."A multi-disciplinary macrofossil study of Middle Weichselian sediments at Kobbelgård, Møn , Denmark ." Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology 111: 1-15.

Bennike , O., J. B. Jensen, et al. (2001). "Late Quaternary records of Naja ssp. (Najadaceae) from the southwestern Baltic region." Reviewof Palaeobotany and Palynology114: 259-267.

Berthelsen", A. (1973). "Weichselian ice advances and drift successions in Denmark ." Bull. Geol. Inst. Univ. Upps. New Series 5: 21-29.

Berthelsen", A. (1978). "The Methodology of kineto-stratigraphy as applied toglacial geology." Bull. geol. Soc. Denmark 27: 25-38.

Berthelsen", A. (1979). "Recumbent folds and Boudinage structures formed by subglacial shear: An example of Gravity tectonics." Geologie en Mijnbouw 58(2): 253-260.

Berthelsen, A. (1980)."En Hatformet Bakke." Varv 3: 82-88.

Berthelsen, A. (1981). "INQUA-Field meeting in Denmark " 1981 . University of Copenhagen . 5s.

Berthelsen", A. (1986). Glaciotectonic structures in the cliffs of southern andeastern Møn, Denmark .. Institut for Almen Geologi, Københavns Universitet. 3 s.

Berthelsen, A., P. Konradi, & Petersen, K.S. (1977). "Kvartære lagfølger og strukturer i Vestmøns klinter." Dansk geologisk Forenings Årsskrift for 1976: 93-99.

Berthelsen, A., P. Konradi, Peteresen, K.S., Rasmussen, L. A. & Sjørring, S. (1976). Nordqua ekskursion 1976 til: Sjælland, Falster, Møn.31s.

Birkelund, T. (1957). "Upper Cretaceous Belemnites from Denmark." Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Biologiske Skrifter 9: 69.

Birkelund, T. & R. Bromley (1980). "The Upper Cretaceous and Danian of NW Europe ." T. Birkelund and R. Bromley. Guide to excursion A-69. Guide-Book, Paris , 26th International Geological Congress: 3-31.

Bromley, R. G. (1996). Tracefossils. Biology, taphonomy and applications. Chapman & Hall, London 341 s.

Bromley, R.G. (1975) "Chalk and brozoan limestone: facies sediments and depositional environments " I Birkelund, T. & Bromley, R.G. (red.) Cretaceous-Tertiary boundary events, I, 0. University of Copenhagen .

Damholt", R. & F. Surlyk (2004). "Laminated-bioturbatedcycles in Maastrichtian chalk of the North Sea: oxygenation fluctuations within the Milankovitch frequency band. " Sedimentology 51, 1323-1342.

Dyssel, J.A. (1757). "Tilforladelig Efterretning om det navnkundig Forbierg Møens Klint. " Danmarks og Norges oeconomiskeMagazin I. 239-256. København (refereret fra Hintze, 1937)

Ellitsgaard-Rasmussen, K. (1999). Mønbakker. Stege, Møns Amatørgeologiske Forening. 12 s.

Forchhammer, J. G. (1826)."Om de geognostiske Forhold i en Deel af Sjælland og Naboøerne." Kgl. DanskeVid. Selsk. Skr. natur. og Math.Afd. 2: 245-280.

Forchhammer, G. (1835). Danmarks geognostiske Forhold. Indbydelsesskrift til Reformationsfesten d. 14de Novebr. 1835. København 111 s.

Garrison, R. E. & W. J. Kennedy (1977). "Origin of solution seams and flaser structure in Upper Cretaceous chalks of southern England ." Sedimentary Geology 19: 107-137.

Gripp , K. (1947). "Jasmund und Möen, eine glazialmorphologische Untersuchung." Z.Erdkunde 1: 175-182.

Hansen, S. & S. Nielsen. (1960). "Glacial geology of southern Denmark ." Guide to excursions A44 and C39.International Geological Congress, Denmark guidebook III, 56s.

Heiberg, E. O. (1991). "Senglaciale Søer." Varv4: 104-118.

Heiberg, E. O. (1995). Sen- og postglaciale mindre gnavere (Rodentia) og insektædere (Insectivora)fra Danmark. Upubliceret speciale, Geologisk Institut, Københavns Universitet. 274s.

Heiberg, E. O. (1996). "En kvartær-zoologs (palæo-herpetologs) bekymring omkring etablering af vandhuller." Nordisk Herpetologisk Forening 39(5): 121-124.

Heiberg, E. O. & O. Bennike (1997). "LateQuaternary Rodents from the Southwestern Baltic Sea "." Baltical Special Publication Special Publication 10: 47-52.

Heinberg, C. (2000). "Livet i Kridthavet." Varv 4: 3-48.

Hermansen, B. & P.R.Jakobsen (2000). Danmarks digitale Jordartskort 1: 25.000. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/81.

Hintze, V. (1937). Møens Klintsgeologi. Copenhagen, Reitzels Forlag. 410s. (redigeret posthumt af E.L. Mertz & V. Nordmann).

Houmark-Nielsen, M. (1981). "Glacialstratigrafi i Danmark øst for Hovedopholdslinien." Dansk Geologisk Forenings Årsskrift for 1980: 61-76.

Houmark-Nielsen, M. (1988). "Nyt om sidste istid." Varv 4: 126-138.

"Houmark -Nielsen, M. (1994). "Late Pleistocene stratigraphy, glaciation chronology and Middle Weichselian environmental history from Klintholm, Møn , Denmark ." Bull. geol. Soc. Denmark 41: 181-202.

"Houmark -Nielsen, M. (1999). "A lithostratigraphy of Weichselian glacial and interstadial deposits in Denmark ." Bull. geol. Soc. Denmark 46: 101-114.

Houmark-Nielsen, M. (2003). "Geologiske mærkværdigheder: Kritik af en model for det danske istidslandskabs dannelse." Geologisk Tidsskrift 1: 1-20.

Houmark -Nielsen, M. & K. H. Kjær (2003). " Southwest Scandinavia , 40-15 kyr BP: palaeogeography and environmental change." Journal of Quaternary Science 18(8): 769-786.

Howorth", H. H. (1896). "The dislocation and disintegration of the chalk in eastern England and in Denmark ." Geolog. Mag. 33: 298-309.

Hyde, G. (1986). Eng lacialgeologisk og glacialmorfologisk undersøgelse af klinterne på Nordøstmøn samt klinternes bagland. Upubliceret speciale, Geografisk Institut, Københavns Universitet.

Håkansson, E., R. Bromley, et al. (1974). "Maastrichtian chalk of north-west Europe " - a pelagic shelf sediment." Spec.Publs int. Ass. Sedimnet 1: 211-233.

Håkansson", E. & E. Voigt (1996). "New free-living bryozoans from the northwest EuropeanChalk." Bulletin of the Geological Society of Denmark 42: 187-207.

Haarsted, V. (1956). "De kvartærgeologiske og geomorfologiske forhold på Møn." Meddelelser fra Danmarks Geologiske Forening 13(2): 124-126.

Jeletzky, J.A. (1951). "Die Stratigraphie und Belemnitenfauna des Obercampan und Maastricht Westfalens, Nordwestdeutschlands und Dänemarks sowieeinige allgemeine Gliederungs-Probleme der jüngeren borealen OberkreideEurasiens." Geol. Jahrb. Beiheft 1: 1-142.

Jensen, J. B. (1992). "Late Weichselian deglaciation pattern in the southwestern Baltic: Evidence from glacial deposits off the island of Møn , Denmark ." Bull. geol. Soc. Denmark 40: 314-331.

Jensen, J. B., O. Bennike, et al. (1997). "The Baltic Ice Lake in the southwestern Baltic: sequence-, chrono- and biostatigraphy." Boreas 26: 217-236.

Jensen, J. B., O. Bennike, et al. (1999). "Early Holocene history of the southwestern Baltic Sea: the Ancylus Lake stage." Boreas 28: 437-453.

Johansen, A. C. (1904). Om den fossile kvartære Molluskfauna i Danmark, og dens relationer til forandringer i klimaet. Land- og Ferskvandsmolluskfaunaen. København, Nordisk Forlag. 139s.

Johansen, A. C. (1906)."Om temperaturen i Danmark og det sydlige Sverige i den senglaciale tid." Meddelelser fra Danmarks Geologiske Forening 12: 7-22.

Johnstrup, F. (1874). "Ueber die Lagerungsverhältnisse und die Hebungs-phänomene in den Kreideflesen auf Möen und Rügen." Z. deutsch. geol. Ges . 1874: 533-585.

"Kjær, K.H., M. Houmark-Nielsen, & Richardt, N (2003). "Ice-flow patterns and dispersal of erratics at the southwestern margins of the last Scandinavian Ice Sheet: signature of palaeo-icestreams. " Boreas. 32, 120-148.

Kolstrup", E. (1982)."Late-Glacial pollen diagrams from Hjelm and Draved Mose ( Denmark ) with a suggestion of the possibility of drought during the Earlier Dryas."Review of Palaeobotany and Palynology 36: 35-63.

Kolstrup", E. (1993). "Periglacial environmental developments between 30 and 20 ka BP in Denmark ." Geologie en Mijnbouw 72: 159-166.

Kolstrup, E. & M. Houmark-Nielsen(1991). "Weichselian palaeoenvironments at Kobbelgård, Møn, Denmark." Boreas 20: 169-182.

Konradi", P. (1973). "Foraminiferas in some danish glacial deposits." Bull. Geol. Inst. Univ. Upps.NewSeries 5: 173-176.

Krüger, J. & S. Sjørring(1988). "Geologi og landskabsudvikling på Lolland Falster Møn. Danmark -Lolland Falster Møn. " Raben-Levetzau, Gyldendal: 243-258.

Lemke, W., J. B. Jensen, et al. "(2001). "Hydrographicthresholds in the western Baltic Sea ": Late Quaternary geology and the Dana River concept." Marine Geology 176: 191-201.

Lemke, W., J. B. Jensen, et al. "(1999). "No indication ofa deeply incised Dana River between Arkona Basin and Mecklenburg Bay ." Baltical Special Publication Special Publication 12: 66-70.

Lykke-Andersen, H, & F. Surlyk (2004). "The Cretaceous-Palaeogene boundary at Stevns Klint, Denmark: iversion tectonics or sea-floor topography? " Journal of the Geological Society, London , 161: 343-352.

Marcussen, I. & T.V. Østergaard (2003). Danmarks geologiske seværdigheder København: Politikens Forlag. 252 s.

Mikkelsen, V. M. (1949). Præstø Fjord. Dansk Botanisk Arkiv13(5).

Nestler, H. (1975). Die Fossilien der Rügerner Schreibkreide. Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald.

Nielsen, K. B. (1913). "Crinoiderne i Danmarks Kridtaflejringer." Danmarks Geologiske Undersøgelse II.Række 26: 1-120.

Nielsen, A.V. (1979). "Landskabet tilblivelse. " I Danmarks natur Bind1. København. Politikens Forlag: 251-244.

Noe-Nygaard , N. & E. O. Heiberg (2001). "Lake-level changes in the Late Weichselian Lake Tøvelde, Møn , Denmark: induced bychanges in climate and base level." Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology 174: 351-382.

Pedersen, G. K, E.O. Heiberg, T.K. Stockmarr (1995). "Excursion Guide Southeast Denmark . Geological Institute, University of Copenhagen , Denmark .

Pedersen, S. A. S. (2000). "Superimposed deformation in glaciotectonics." Bull. geol. Soc. Denmark 46: 125-144.

Pedersen, S. A. S. (2003). Vurdering af skredrisiko for området ovenfor Maglevandsfaldet på Møns Klint. Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelse rapport 2003/50: 34 s.

Pedersen, S. A. S. & I. Møller(2004). "Prediction and risk evaluation of chalk cliff collapse: the PROTECT project." Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin "4: 89-92.

Perch-Nielsen, K . (1968). "Der Feinbau und die Klassifikation der Coccolithen aus dem Maastrichtien von Dänemark. " Biol. Skr. Dan Vid. Selsk 16. 1-96.

Puggaard, C. (1851). Møens Geologi. København. 287s.

Rasmussen, H. W. (1950). "Cretaceous Asteroidea and Ophiuroidea."Danmarks Geologiske Undersøgelse II.Række 77: 126.

Rasmussen, H. W. (1961). "A monograph on the Cretaceous Crinoidea." Biol. Skr. Dan.Vid Selsk.12: 428.

Rasmussen, H. W. (1964): Møn. Landskab og undergrund. Fagliglæsning. Ny serie 64. Gyldendal. 33s.

Rasmussen, H. W. (1979): "Blottede lag fra Danmarks undergrund." I Danmarks Natur 1, 131-160.

Rasmussen, M. B. (1999). Glacialmorfologisk kort over Sjælland, Lolland-Falster, Møn og omgivende øer.Skov og Naturstyrelsen. København. 3s.

Ravn, J. P. J. (1928)."De regulære echinider i Danmarks kridtaflejringer." Kgl. Danske Vid. Selsk. Skrifter Afd.9 R.1.1.

Rosenkrantz, A. & H.W. Rasmussen (1960). "South-eastern Sjælland and Mön , Denmark ." International Geological Congress XXI Session Norden 1960. Guide to Excursions Nos A42 and C37: 17s.

Slater, G. (1927). "The structure of the disturbed deposits of Møens Klint , Denmark ." Trans. RoyalSoc. Edinburgh 55-2-12: 289-302.

Faurbye, M. (1999). En Kvartærstratigrafisk og sturkturgeologiskundersøgelse af klintprofilet Feriehjemmet på det sydlige Møn, Danmark.Upubliceret specialeafhandling, Geologisk Institut, Københavns Unversitet. 111 s.

Jørgensen, N.O. (1970). Ostrakoder fra det danske skrivekridt - deres stratigrafiske og økologiske betydning. Upubliceret speciale. Københavns Universitet 232 s.

Kandrup, N. (2004). Møns Geologi. Upubliceret rapport. Østsjællands Museum. 27s.

Kjær, K. H. (1996). Subglaciale og glacioakvatiskeaflejringer. Upubliceret specialeafhandling, Geologisk Institut, Københavns Universitet. 180 s.

SøgLitteraturLinksKontakt