Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Databaser og internetadresser

Fund og Fortidsminder

Kulturarvsstyrelsens database over fund og fundsteder i Danmark. Søg geografisk eller ud fra en række andre kriterier på adressen www.dkconline.dk

Udgivne atlas

Kulturavsstyrelsen har en liste over alle de tidligere atlas på adressen www.kulturarv.dk/kulturarv/kulturmiljoe/udgivne_atlas/index.jsp

Kort og Matrikelstyrelsen

Her findes både historiske og nutidige kort på adressen www.kms.dk

Netborger

KMDs service, hvor man kan finde oplysninger om ejendomme på adressen www.netborger.dk

Nationalpark Møn

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man læse om arbejdet med at udpege Møn som mulig nationalpark på adressen www.skovognatur.dk/Falster/

Bygnings- og landskabskultur samt bygningbevaring

Ønsker man yderligere oplysninger vedrørende arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og kulturmiljøer, kan man finde yderligere oplysninger på adresserne

Kulturarvsstyrelsen, www.kulturarv.dk

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, www.byogland.dk

Konsulenter på udarbejdelsen af atlas

Hele atlasarbejdet, herunder kortlægningen af værdifulde kulturmiljøer og registrering af bygninger opført før 1940 samt udarbejdelsen af det trykte atlas, er udviklet i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Møn Kommune samt Berings Tegnestue, Præstø, www.arkitektbering.dk

Desuden har Møn Museum og Sydsjællands Museum medvirket. Se i øvrigt også Kolofonen i ”Det trykte atlas”.

Denne hjemmeside er udviklet i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen, Møn Kommune samt Landinspektørfirmaet LE34, www.LE34.dk

SøgLitteraturLinksKontakt