Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde HøjskoleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

17. Rødkilde Højskole

Kulturmiljøets hovedtræk

Kulturmiljøet får karakter af den tætte sammenhæng mellem højskolens bygningsanlæg, parken og Noret. Bygningsanlægget er bygget med højskoleformål for øje og fungerer fortsat som sådan. Herregården er benyttet som arketype i arkitektonisk henseende og er tilpasset brugen som højskole: indgang under tårnet, værelser i fløjene, samlingsrum i den ottekantede, pavillonlignende bygning.

Bygningernes historicistiske fremtoning med kamtakkede gavle og sandstensbånd adskiller sig klart fra ejendommene i nabolaget og signalerer en særlig funktion. Placeringen ved Stege Nor med udsigt til Høje Møn på klare dage er enestående.

Parkanlægget omkring højskolen glider med sit naturromantiske tilsnit fint ind i landskabet. Parken består af flere små lunde, mindesmærker og små bygninger - samt selve Rødkildes udspring, der har givet navn til højskolen.

Bærende bevaringsværdier

De bærende bevaringsværdier udgøres af højskolens ældste fløje, Ottekanten og den bagvedliggende bygning, Syden, samt Gule Hus. Bygningsanlæggets samspil med parken og Noret. Parken med dens skulpturer, obelisker og mindesten i samspil med det løstanlagte haveanlæg med vandhuller og kilde. Pavillon og bindingsværkshus i parken.

Bevaringstilstand

De ældste bygninger er fredet: Gamle Skole, forstanderbolig og forsamlingshuset. Bygningerne er fredet i 1982 og fredningerne udvidet i 1986. Rødkilde højskole er velbevaret, den tekniske tilstand noget skiftende, men fx elevbygningerne er under istandsættelse. I den forbindelse genskabes nogle af de oprindelige bygningsdele, fx trappen foran skolebygningen ud mod parken. Bygningsanlæggets ældste bygninger samles af lave mure, som er noget forvitrede.

I parkens østside ligger en nyere barakbygning, som er et stort stilbrud i sammenhængen - den er planlagt nedrevet, og nyt skal bygges op. Et lille pavillonlignende bindingsværkshus i kanten af parkens indre rum mangler desværre sit stråtag.

Anlægget omkring højskolen holdes som park i en lidt uhøjtidelig stil.

Sårbarhedsvurdering

Rødkilde højskole er sårbar over for ændringer i skole- og uddannelsesmønstrene, hvis det afføder nedgang i tilgang af elever. Eventuelle nye tiltag ved udvidet optag af elever er kontrolleret via fredningen.

Parkanlæggets bevarelse kan ligeledes være truet af nedgang i tilgangen af elever. Hvis indtægtsgrundlaget mindskes, vil vedligeholdelsen af parken være det første sted at spare, eftersom man er forpligtet på vedligeholdelsen af bygningerne i henhold til fredningsbestemmelserne.

Afgrænsning

Grønsundsvej, højskolens nordre og søndre matrikelskel samt Noret.

Landskabstype:

Strukturer på tværs af landskabet

Tid:

Perioden ca. 1880 - i dag: Landbrug, industrialisering og videnssamfund

Tema:

Undervisning og kultur

Emne:

Højskoler

Kontekst

Bogø Kostskole, Kulturhuset Hjørnet i Damme, Stege Bio.

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Middel

Adresse

Rødkildevej 42, Stege

Lokalitet

Ejerlav

Lendemarke, Stege Jorder (2001860)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

7. november 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Rødkilde Højskoles herregårdsinspirerede bygningsanlæg. 2. Bygningsanlægget rummer bygninger fra flere epoker. Til dels afstedkommet af en vejomlægning. Engang gik vejen mellem hovedbygningen til venstre og det gule hus til højre 3. Ottekanten ligger på kanten af parken med to flotte træer om indgangen. Huset var engang forsamlingshus. 4. Kig til Syden. 5. Parken ligger på et terræn, der falder ned mod Noret.