Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget DaneflintNaturLandskabKulturhistorieArkitektur23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

22. Flintindustrianlægget Daneflint

Kulturmiljøets hovedtræk

Daneflint A/S er placeret tæt ved kysten på en pynt og står markant i kontrast til det flade landskab.

Bygningsanlægget omfatter den store fabriksbygning, bolig til direktøren og funktionærboliger, som ligger på Stenminevej før indgangen til fabriksanlægget.

Fabrikkens grundlag er udnyttelse af naturresurser i form af kugleflint, og området ved stranden er fyldt med udgravningshuller fra den tidlige udgravning på land. I øvrigt ses skure, oplagsplads og læsserampe.

Daneflints kulturmiljø er autentisk og bærer præg af råstofproduktion af industriel karakter - såvel tidligere som i dag.

Bærende bevaringsværdier

Daneflint er valgt som kulturhistorisk repræsentant for forarbejdning af den lokale resurse, flint. Desuden er der kun få fabrikker verden over, som producerer sand i syv størrelser til slibningsformål.

Den store fabriksbygning, udgravningshullerne fra den tidlige udgravning på land, skurene langs kysten og indkørselsvejen, oplagsplads og læsserampe er de bevaringsværdige elementer i kulturhistorisk henseende.

Bevaringstilstand

Bygningerne er overalt noget medtaget af brug og slid. Skure, flintestenoplagsplads og læsserampe, der tilsammen afspejler håndteringen af flinten før og efter produktion, er fortsat i brug. Stedet har en høj grad af autenticitet forstået således, at bygningsanlægget har udviklet sig over tid, og at denne udvikling er en del af historien. De senere år har dog ikke medført væsentlige bygningsmæssige ændringer.

Området ved Hårbølle Pynt har siden 1995 været Fuglebeskyttelsesområde. Området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.

Sårbarhedsvurdering

Den store fabriksbygning er ombygget og bygget til gennem årene, men bygningens karakter og helheden er bevaret. Bygningen, som er kulturmiljøets absolut dominerende bygning, er sårbar overfor for hårdhændet og for "fin" istandsættelse, så den djærve karakter mistes.

Skure og oplagsplads har ligeledes måttet tilpasse sig tidligere tiders behov, men har ikke i de sidste år ændret sig stort. For disse skures vedkommende er det især bebyggelsesmønstret: lange parallelt liggende længer med lav taghældning, der er sårbart overfor ændringer. Hver længe kan bære småændringer, blot de underlægger sig hovedmønstret.

Grusgravningsarealerne er sårbare overfor opfyldning og ændret brug.

Kulturmiljøet vil være sårbart over for ændringer ved ejerskifte, ligesom det er sårbart overfor forfald ved ophør af produktionen.

Afgrænsning

Daneflints ydre matrikelskel, inkl. boligerne på Stenminevej. Kysten.

Landskabstype:

Strukturer på tværs af landskabet

Tid:

Perioden ca. 1880 - i dag: Landbrug, industrialisering og videnssamfund

Tema:

Håndværk, industri og produktion

Emne:

Roe- og flinteforarbejdning

Kontekst

Saftstationen i Damme, Daneflint, Saftstationen i Holme, Roebanenettet

Udvælgelseskriterier

Unik Sjælden Repræsentativ
Egnsspecifik Fungerende Autentisk
Historisk kildeværdi Identitetsværdi Oplevelsesværdi
Fortælleværdi Diversitet Homogenitet
Sammenhæng med naturgrundlaget Udpeget i regionplan Kulturmiljø i Pilotprojekt Møn Nationalpark

Samlet vurdering:

Lav

Adresse

Stenminevej 7, Askeby

Lokalitet

Ejerlav

Hårbølle By, Fanefjord (320553)

Kommune indtil 2006:

Møn (365)

Kommune efter 2007:

Vordingborg (390)

Registrator

Erica Heyckendorff

Registreringsdato

2. august 2006

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Det store anlæg ligger på en pynt. 2. Fabriksanlægget set fra Stenminevej