Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for voldenNaturLandskabKulturhistorieArkitektur2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Landskabeligt er Stege By placeret på et næs. Næsset stikker ud i det smalle farvand, som forbinder Stege Nor og Stege Bugt.

Stege ligger midt på Møn, og på "indersiden" af øen - en på mange måder ideel placering, som har haft stor betydning for byens udvikling. Den brede Stege Bugt og det smalle, søagtige Stege Nor, danner tilsammen en næsten timeglasformet figur, hvor Stege ligger i indsnævringen.

Kystnærheden er et væsentligt, landskabeligt element: selv fra hovedgaden er der kig til Noret og havneindløbet gennem porte og stræder. Også fra Rådhusgade er der udsigt til vandet gennem slipper, over hække og gennem haver. Gader og slipper i randen af bykernen følger kysten.

Beplantningen får mere plads som bebyggelsen udtyndes, og villakvarteret langs Volden står grønt med frodige haver og formidler overgangen til voldanlægget. På samme vis opleves de lange matrikler bag hovedgaden ned til Noret som en overgangszone, der gradvist bliver grønnere og grønnere indtil de grønne arealer mellem Noret og bagstrædet Søndersti.

Volden går fra Noret i sydøst, ind gennem byen mod nord, for derefter at dreje vestover, hvor den møder kysten efter sygehuset. Voldanlægget er i hovedtræk bevaret rundt om byen, dog med stor åbning ved Rådhusgade og i den ydre vold ved Kobbelvej. Volden er på størstedelen af strækningen tilplantet med træer, som giver en parkagtig og frodig karakter, men anlægget har til en vis grad bevaret sin åbne karakter. Mellem de to gennembrud er kun træer ved den yderste vold, og de er lavere og færre end på strækningen ved Mølleporten.

Trærækkerne i sammenhæng med volden danner en klar, rumlig afgrænsning for byens ældste del, og træerne underbygger visuelt den landskabelige afgrænsning. Især de dele, der har kontakt til Mølleporten danner et smukt landskabeligt træk: rækker af gamle træer flot placeret på hver side af den dybe voldgrav.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Nord for broen ligger lystbådehavnen. 2. De lange matrikler bag hovedgadens huse er frodige baghaver, gårde og parkeringsarealer. De afsluttes af stier parallelt med kysten, her Søndersti. 3. Villavejene mellem Storegade og volden, her Rådhusgade, aftager i bymæssighed og tiltager i frodighed, jo nærmere man er volden. 4. Volden danner et landskabeligt træk som omslutter byen.