Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarterNaturLandskabKulturhistorieArkitektur3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Husene er overvejende murermestertegnede bygninger i en arkitektonisk stil, der såvel er inspireret af Bedre Byggeskik som af nationalromantiske strømninger og historicisme. Husene er i en etage med udnyttet førstesal og høj tagrejsning, og de fremtræder med såvel pudsede facader som facader i blank mur. Enkelte huse har efterfølgende fået fjernet pudsen, men stenene - som ikke oprindeligt er valgt med henblik på at blive vist frem - afslører dette som et nyere tiltag.

Husenes hierarki afspejles i arkitekturen, der varierer mellem at være enkel og uprætentiøs til at være mere storladen med murdetaljer, skiftende stenfarve og have en mere legende, arkitektonisk behandling. Dette hierarki aflæses på Græskevej, dels indenfor samme vejside, dels på tværs af vejen: vestsiden rummer de større villaer i mere detaljerig stil, mens østsiden er med mindre huse med mere enkel fremtoning. Dette er tillige affødt af, at husene er opført over tid og afspejler det stilskifte, der sker i de første tiår af det 20. århundrede over mod en mere enkel form og ren, nyklassicistisk arkitektur.

Athenevej og vestsiden af Græskevej fremstår således med den arkitektoniske hovedvægt lagt på individualitet, mens østsiden af Græskevej er ret homogen, dog med den variation, at der veksles mellem gavlvending og langside mod vejen. Huse i kvarteret med hjørnebeliggenhed er ligeledes arkitektonisk fremhævede: Athenevej 10 med en vinkelbygning, der leder rundt om hjørnet, og Nordremarksvej 1 med kvadrepuds og halvvalmet tag, der danner et mere sluttet hus med næsten ligeværdige sider.

Husenes forhaver møder vejen på meget forskellig vis, og dette understøtter ikke det homogene indtryk. Enkelte forhaver har stor andel af fast belægning, hvilket svækker havebyskarakteren på stedet. I nogle af haverne mod bugten ligger små pavilloner, og de er et arkitektonisk tilskud til strækningen ad Langelinje.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. De første huse på Græskevej - overfor voldterrænet - er noget større end kvarterets øvrige huse. 2. Dette hus på Græskevej står særligt velbevaret i forhold til sin oprindelige arkitektur. 3. Enkelte huse skiller sig ud på den ellers meget ensartede østside af Græskevej, fx dette hus med valmet tag. 4. Sidehusene er et originalt stiltræk.