Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarterNaturLandskabKulturhistorieArkitektur3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Det græske kvarter ligger mod nord i Stege, udenfor volden, på den øvre del af det næs Stege er placeret på. Terrænet skråner svagt mod syd, ned mod havnen. Terrænet mellem Ulvshalevej og Stege Bugt er hævet over tilstødende områder mod øst som Dyrskuepladsen og voldterrænet.

Husene er omgivet af bymæssige haver med en del af den oprindelige bevoksning bevaret.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Udsigt til volden fra villa Alpha. 2. På Græskevej 3 er forhaven indrammet af hæk og med finurligt klippede træer. 3. Forhaverne er hyppigst indrammet af stakitter.