Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege SukkerfabrikNaturLandskabKulturhistorieArkitektur4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Sukkerfabrikken og arbejderkvarteret omkring denne (dele af Lendemarke) er placeret i et næsten fladt morænelandskab på et næs i det smalle farvand, som forbinder Stege Nor og Stege Bugt. Sukkerfabrikken ligger ganske tæt på Stege By og ned til havnen - en på mange måder ideel placering.

Mod vandet ligger grønne arealer, og træer er plantet langs stier ved vandet. Det er påfaldende, som det grønne element afgrænser og markerer helheden af Stege Sukkerfabrik. Især fra vandet og fra Steges huse med 2. sal, ses fabrikken i det grønne.

Vest for fabrikken ligger et stort inddæmmet område, inddelt i en række bassiner. Her er jord og vand (slam) fra spuling af sukkerroerne blevet udledt. De sidste syv bassiner blev anlagt i 1982-83. Ved sukkerfabrikkens lukning i 1989 var flere af bassinerne endnu ikke fyldt op med jord.

I dag er området fredet, og det bruges rekreativt af lokale og ornitologisk interesserede.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Jordbassinerne udgør et udflugtsmål for Stege. 2. Nogle af arealerne omkring jordbassinerne afgræsses af får, som holder bjørnekloen i ave. 3. Et levende hegn vinkelret på vejen afgrænser marken fra villakvarteret ved Enighedsvej. 4. Et åbent markstykke adskiller villakvarteret vest for fabrikken fra landevejen. 5. Villakvarteret støder op til jordbassinerne.