Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen UlvshaleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Når man kommer til campingpladsen og kan overskue Ulvshale fra kyst til kyst, fanger en samling hvide gavle blikket overfor den mørke grønne skov. De øvrige huse på halvøens nordvestlige del ligger typisk i skoven - når man ser bort fra de yderste sommerhuse og Vennekehus.

Inde i skovbrynet, overfor det lyngklædte areal, ligger således Ulvshalegården, som var i familien Bojsen-Møllers eje op til 1980´erne. Gården, der siden er ombygget af Skov og Naturstyrelsen, står i blankt rødt murværk med eternittag. En trempelbygget, træbeklædt lade er bygget til gårdanlægget mod nord og udnyttes til naturcenter.

I skoven med sommerhuse ligger flere ældre husmandssteder, typisk i bindingsværk, kalket over tømmer og tavl. Ulvshalevej 333a er fra 1877, og også nabohuset til Vennekehus i skovens yderkant og Vogterhuset på Sandvejen er sådanne husmandssteder.

To skovløberhuse helt ud til Ulvshalevej danner et fint par som to gulkalkede huse - det ene med en lille overdækning mod vejen og ganske velbevaret i forhold til sin originale arkitektur.

Den åbne halvtagslænge til traktørstedet "Lyngblomsten", Sandvejen 5, er indenfor de senere år blevet ombygget en del, men stuehuset står endnu rimeligt originalt med rød træbeklædning og stråtag i skovbrynet ud til Sandvejen.

Det lukkede kursuscenter er meget ombygget i løbet af årene og står i en blanding af gult pudset murværk med bindingsværkslignende opmalinger i sort på udvalgte steder og gulmalet træbeklædning.

Teglværksgården på Hegnede, opført 1875, står med hvidpudsede længer og eternittag. Bygningsanlægget er noget forsømt, især en ældre trælade ud mod hjulsporsvejen langs kysten.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Lyngen afgrænses præcist af skoven med Ulvshalegård i skovbrynet. 2. Venekehus afslutter kigget ud ad Ulvshalevej. 3. Broen over farvandet mellem Ulvshale og Nyord. 4. Vogterhuset helt ude på Ulvshales nordside.