Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på UlvshaleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

De fleste sommerhuse i kulturmiljøet er opført i træ, enten med brædde- eller raftebeklædning. Enkelte sommerhuse er tækkede med strå og har høj tagrejsning med udnyttet loftsetage. En anden gruppe huse har tage af tagpap og lave hældninger. Sommerhuse ved Sandvejen grupperer sig i disse to typer. Det er endvidere karakteristisk, at husene med tiden enten er udvidet ved knopskydning eller ved tilbygning af et til flere annekser.

I det ret særegne skovområde med sommerhusområde mellem træerne - i det fugtige terræn hyppigt birke- og elmetræer - går en hustype igen: ét stort sadeltag, helt til terræn, som bogstavet A . Området opviser adskillige, fantasifulde tilbygninger til den sluttede form. I øvrigt findes i området en blanding af nye og gamle sommerhuse. De ældste er typisk ret små og sortmalede med lave taghældninger.

Tendensen mod stadig mere helårsvenlige huse ses i materiale- og formvalg. Enkelte sommerhuse fra 1970´erne og 1980´erne har således karakter af parcelhuse og er fx opført i mursten. De nyere sommerhuse har ofte karakter af at være typehuse med lofter åbent til kip, høje glaspartier og afskårne hjørner. Desuden ombygges husmandsstederne og skovens huse til fritidshuse/ sommer-huse, og dette afstedkommer nogle steder udskiftning af de originale døre og vinduer.

Petershal står velbevaret i en nationalromantisk stil, som er typisk for sommerpensionater fra perioden. Huset er dog blevet meget hvidt i sin farvetone i forhold til den tidligere farve.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. De ældste sommerhuse har mange udformninger. Her en bungalowtype. 2. Også størrelserne varierer. Her et af de mere ydmyge. 3. En anden udvidelsesmulighed er tilbygninger og annekser, som ved dette sommerhus på Sandvejen. 4. Rækken af gavlvendte sommerhuse på Sandvejen har høj rejsning som muliggør udnyttelse af 1. sal og udsigt til kysten. 5. Disse sommerhuse er alle gavlvendte, sortmalede træhuse med hvide snedkerdetaljer og balkoner i forskellig udformning. Variationerne overholder en fælles skematik, så det homogene indtryk fastholdes. 6. Flere af sommerhusene er synligt blevet udvidet gennem årene. Dette hus på Sandvejen har fået udskud til begge sider. Dermed bliver facadehøjden lav - men det kan en kvist afhjælpe. 7. Et af sommerhusene mellem birketræerne.