Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. NyordNaturLandskabKulturhistorieArkitektur7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Øen Nyord er toppen af et druknet morænelandskab. Øens kerne er moræne, afsat af en gletscher under sidste istid. Efter istidens afslutning skyllede havet ind over morænelandskabet og adskilte Nyord fra de omkringliggende landområder. Rundt om øens kerne af moræne ligger store lavtliggende områder, som i dag er strandenge, men som jævnligt har været, og stadig bliver, overskyllet af havet. Når det sker tilføjes områderne hver gang lidt sediment fra havet, og de marine lag dækker den underliggende, druknede moræne.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Overgangen mellem morænebakken, hvorpå Nyord by ligger, og strandengene på øens nord- og østdel tegner sig klart i landskabet. Dette fremstår særligt markant, idet vejen skærer sig ned gennem morænebakken. 2. Byen er lagt på morænebakkens faldende skrænt ned mod kysten.