Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt godsNaturLandskabKulturhistorieArkitektur8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Nordfelt ligger på den yderste spids af en gammel randmoræne. Hele området fra Nordfelt og ned til Elmelunde er skudt op foran en gletscher, som kom fra nordøst, hvilket ses af, at de langstrakte rygge i området krummer i retning mod isen, dvs. mod nordøst. Nordfelt ligger på spidsen af en sådan langstrakt bakkeryg. Den næste langstrakte bakkeryg ses mod nordøst med Davrehøj. Bakkeryggen med Davrehøj lå således tættere på den gletscher, som skubbede bakkerne op, end bakkeryggen med Nordfelt.

Bakkeryggen med Nordfelt må derfor være ældst, og først efter at den var skubbet op som en randmoræne, trak gletscheren sig lidt tilbage for senere igen at rykke lidt frem og skubbe bakkeryggen med Davrehøj op som endnu en randmoræne.

 

SøgLitteraturLinksKontakt