Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og BorreNaturLandskabKulturhistorieArkitektur9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Byen Borre blev grundlagt på en lille, ganske flad morænebakke/sandbanke, der lå som en ø i en fladvandet fjord. I fjorden var tre øer Søbjerg, Østerborgøen (Borre by), Holme og endnu nogle småholme. Oprindelig kunne man sejle til og rundt om byen, men allerede for 500 år siden var fjorden så tilsandet, at kun små både kunne sejle ind til Borre. I 1800-tallet kunne man endnu sejle ind til Søbjerg. Fjordåbningen mod Østersøen blev efterhånden lukket af materiale - overvejende flintesten fra Møns Klint. Dette kombineret med en svag landhævning gjorde efterhånden fjorden meget lavvandet. Borre Fjord voksede til som mose - Borre Sømose. Denne blev afvandet i 1946. Formålet med afvandingen var at øge mængden af agerjord.

Der er gravet kanaler, lagt dræn, plantet læhegn, og ude ved havet ligger en pumpestation.

Vest for Borre hæver landskabet sig i en mægtig morænebakke - Sønderby Bakke. Øst for Borre hæver morænelandskabet sig ligeledes - Høje Møn.

Kirken ligger på det højeste punkt i den middelalderlige købstad. Bebyggelsen aftager i alle retninger. Bebyggelsen afgrænses af dyrket agerland, der støder op til haverne langs hovedgaden og sidevejene.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Sømosen udgør en stor lavning før Høje Møn. 2. I den sydlige del af Sømosen står levende hegn i skellene mellem markerne. Mens de nord for Borre typisk står øst-vest, ned mod mosen, står hegnene syd for Borre hyppigere langs med mosen. 3. Arealerne syd for byen har en overvægt af store markfelter, mens arealerne i den nordlige del af Sømosen har en mere sammensat karakter med højere andel af eng.