Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og BorreNaturLandskabKulturhistorieArkitektur9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Borre Sømose udgør en del af Borrelavningen: en stor nord - syd gående dal, som kan følges i havområdet nord og syd for Møn. Dalen har sandsynligvis en meget kompleks historie som tunneldal og smeltevandsdal. Boringer i dalen viser op til 15 meter tykke lag afsat efter sidste istid i fjord, sø og mose. Borre landsby ligger sydligst i den langstrakte lavning. Borre hæver sig både mod øst og mod vest.

 

SøgLitteraturLinksKontakt