Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund ParkNaturLandskabKulturhistorieArkitektur10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Liselund ligger højt i randmorænelandskabet umiddelbart bag Møns Klint. Det højtliggende landskab er skudt op foran en gletscher under sidste istid. Landskabet er præget af mange små bakker og afløbsløse huller med små søer. Dette er karakteristisk for dødislandskaber, hvor sand og ler er afsat rundt om og imellem store klumper af is efterladt af en tilbagesmeltende gletscher.

Landskabet i parken er dog modificeret af menneskehånd.

Klinten falder ikke helt så brat ud for Liselund, men allerede nord for Norske Hus er der igen brat klint. En mindre vig ved udløbet af et vandløb forplanter sig op mod klintmassivet og videre ind som den sænkning i landskabet, der udgør parkens centrale rum.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Havesøen ligger højt med Djævlekløften som afløb. 2. Norske hus ligger højt over kysten. 3. Skrænten falder brat ved Norske Hus.