Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål NaturLandskabKulturhistorieArkitektur11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Hotel Store Klint er bygget i 1910 som en parafrase over en herregårdshovedbygning med symmetrisk, nyklassicistisk stilinspiration. Bygningen står grundmuret med høje blændingsfelter, der indrammer stueetagens og 1.sals vinduer. På bagsiden brydes vinduernes gennemgående brystningshøjde af et sæt vinduer, der i stedet følger trappens reposer.

Hoveddøren er med rundbuet stik og placeret i nordgavlen med stor trappe op til huset. I den modsatte ende er bygget en havestue. Tagets noget usædvanlige facon - som en mellemting mellem en mansard og et helvalmet tag - synes at være oprindelig, mens de franske altaner er tilføjet senere som en udvidelse af de oprindelige kviste. Tag og kviste tynger den samlede arkitektoniske helhed - men giver udsigt til havet.

Møn Klints Vandrerhjem, det tidligere pensionat Hunosøgård, er sammensat af flere bygninger, der hver især er meget forskellige. Hovedbygningen er en rødstensbygning med en kort sidefløj og tidstypisk, lettere svejtserinspireret stil. En gulpudset fløj har et lidt tungere udtryk med et stort valmet tag - den er givet en rest af den avlsgård, der brændte. De to bygninger er forbundet af en glasbygning fra 1960´erne, bygget i den tids byggestil.

Hestepensionen, der ligger for sig selv har stiltræk tilfælles med hovedbygningen. Hestepensionen står dog i rødmalet træværk, og den lette detaljering er fint tilpasset den naturskønne beliggenhed.

Ved indgangen til Klinteskoven, ved Geddesø, står et af de små vagthuse med stråtag, ligesom flere af 1700tals-husene i den nærliggende bebyggelse, Karensby, står ganske velbevarede i forhold til deres originale udtryk.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Indgang til Klinteskoven med et af de små vagthuse. 2. Hotel Store Klint. 3. Et af husene i Klinteskovens skovbryn. 4. Vandrehjemmet med den gulpudsede længe fra det oprindelige gårdanlæg i forgrunden. 5. Hestepensionen.