Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål NaturLandskabKulturhistorieArkitektur11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Landskabet domineres af den dramatiske klint, den lange vej fra klintekanten og ned til den smalle strand, hvor det hvide kridt lyser skarpt på en solskinsdag og giver havet nærmest kysten en smuk lysegrøn farve. Oven for klinten er landskabet meget bakket, og visse steder står kalken frem direkte i overfladen.

Nede fra stranden kan man studere klintens opbygning, der er en karakteristisk vekslen mellem fremstående kridtflager - næser - og lavere partier - fald - der består af ler og sand. I kridtet findes flintesten i tynde lag. De ses som mørke linier og viser, hvordan isen har presset og foldet lagene af skrivekridt

Hotel Store Klint ligger i en landskabelig lomme omgivet af træer og højere terræn. I skoven omkring hotellet ligger mange gravhøje, og disse forstærker oplevelsen af det i øvrigt meget levende landskab, som skoven udgør. Terrænet veksler mellem dybe slugter, bakkekamme og højdedrag. Højene og de øvrige kulturhistoriske spor, som fx Timmesøbjerg, udgør et dramatisk landskab.

Skoven er opdelt i mange, navnegivne haver.

Ved Jydelejet udgør Aborrebjerg en landskabelig formation med stor højde ligesom Timmesøbjerg, men i kontrast til Timmesøbjergs lukkede rum i skoven, ligger Aborrebjerg med åben udsigt og vidde.

I dalstrøget Jydelejet findes en helt speciel flora og fauna i kraft af områdets undergrund samt lysåbne og tørre karakter, der tilsammen giver en artsrig vegetation af urter, orkideer og spredt bevoksning af buske og træer.

Benævnelsen overdrev stammer fra en tid, hvor landsbyerne havde fælles arealer til græsning langt væk fra engene og de dyrkede jorder. Husdyrene blev sendt ud på overdrevet. Begrebet overdrev stammer egentlig herfra, men siden er ordet blevet til betegnelsen for en naturtype.

Vandrerhjemmet ligger ved Hunosø, som har en randbeplantning af træer. Denne træbeplantning giver sammen med træerne mellem vandrerhjemmet og Langebjergvej oplevelsen af, at stedet ligger i skoven, til trods for at der kun er tale om smalle skovstykker. Træbeplantningen har høj landskabelig værdi for stedet og sammenknytter vandrerhjem, ridepension og sø på bedste vis.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Vandrehjemmets hovedbygning. 2. Hestepensionen og i baggrunden en avlslænge - i dag værelsesfløj - , der overlevede branden 1913. 3. Jydelejet. 4. Klinten. 5. Hotel Store Klint vågner snart op af sin tornerosesøvn og bliver del af det nye oplevelsescenter. 6. En af højene i Klinteskoven. 7. I området syd for campingpladsen ligger højene tæt. 8. Timmesøbjerg hvælver sig op på hver side af stien gennem Klinteskoven.