Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål NaturLandskabKulturhistorieArkitektur11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Møns Klint er et storslået klintprofil, hvor hvide flager af kridt, skudt op i spir og tinder, når højder på over 100 meter. De mægtige, hvide kridtflager gør Møns Klint dramatisk og imponerende, og klinten er blandt Danmarks vigtigste geologiske lokaliteter. Klintens dramatiske udseende skyldes, at de store opskudte flager af skrivekridt veksler med løse istids-sedimenter, som lettere eroderes og derfor fremstår som dale, de såkaldte "fald". Kridtflagerne danner markante rygge, som kan følges i landskabet bag klinten.

Skrivekridtet, der danner Møns Klint og som ligger lige under moræneleret i landskabet bag klinten - fx Høvblege og Jydelejet - er opstået ved, at kalkskaller fra mikroskopiske dyr og planter er aflejret på bunden af et tropisk hav, som dækkede det meste af Nordeuropa for 75 millioner år siden, i Kridttiden.

Sidste istids store gletschere fik med ubegribelig kraft fat i skrivekridtet og skubbede det op fra undergrunden i ca. 100 meter tykke kridtflager. Høje Møn består af 20-30 sådanne kridtflager.

Det vil sige, at selvom selve skrivekridtet er omkring 70 millioner år gammelt, er opskubningen under 100.000 år gammel.

Selve klinten blev først dannet, da Stenalderhavet skyllede ind og begyndte at erodere landet.

Erosionen pågår stadig og fremkalder jævnligt store skred i klinten.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Kridtet skinner hvidt de steder, hvor terrænet synker sammen. 2. Ved Klinten ligger de geologiske lag synlige for det menneskelige øje.