Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene HaveNaturLandskabKulturhistorieArkitektur12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Busene Have er en lille, kystnær skov på Møns sydøstlige hjørne, som er bevokset med gammel løvskov med strandkrat ud mod kysten. Den stenede strand består næsten udelukkende af mørkegrå flint, der er vasket ud af Møns Klint. På dette sted er kysten fladstrand. Busene Have ligger på en præcist afgrænset morænebakke midt i alt det lave, nærmest som en ø i det omgivende, flade terræn. Busene Have er i dag dækket af skov, men med en langsgående sti. Skoven er ikke plejet, men fremstår vild og er med til at give stedet et mytisk, oprindeligt præg, der fint går i spænd med forestillingerne om kultisk brug i bronzealder og vikingetid.

Nord for Busene Have danner eng overgang til markerne. På en bakke vest for er anlagt en skanse, der står mest markant i landskabet, når den ses fra vest fra vejen ned til Mandemarke Have. Her ligger skansen som en stor græsklædt formation med let træbevoksning, midt i de opdyrkede marker.På Busenes Haves højeste punkt ligger en del gravhøje, som efter løvfald tydeligt aftegner sig i skovbundens kontur. En gruppe på fire, henholdsvis to høje, er særligt let opfattelige ved deres større størrelse samt det forhold, at den ene er uden træer, og den anden står med en fortættet kratbeplantning. I midten af disse fire høje står en bautasten, ligesom der længere mod vest er en skibssætning, som danner lysning i skoven. Den store koncentration af høje, samlet på et sted, og bautastenene giver en særlig intens oplevelse af stedet og vidner om menneskelig tilstedeværelse på dette sted - også i fortiden.

I tilknytning til skovvejen er der mulighed for parkering, og for at komme til skansen skal et hegn og engen forceres. Alternativt kan man gå langs stranden. Kommer man fra øst, er skansen svær at opfatte, idet terrænet kun gradvist bygger sig op mod skansen, og strækningen er dækket af skov.

Skoven på skansen har en anden karakter end Busene Haves skov: træerne er lave og vedbend har bemægtiget sig stammerne, som står stedsegrønne og danner vinterlige træ"kroner". Nogle af disse "troldetræer" har bautasten for foden, og igen gives en særlig stemning af menneskelig indgriben blandet med natur.

Mere bastant står selve skansen som en vold af opkastet jord med stier i sneglegang op ad jordvolden, op til randen, hvorfra man kan kigge ned i det lidt lavere beliggende, centrale plateau. Fra dette plateau ser man ud i havet.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. En af højene skimtes som en bule på skovbunden. 2. Skibssætningen i skovbrynet. Den tætte bevoksning i baggrunden skjuler skansen. 3. Bautasten og træ danner et smukt samspil. 4. Skansens rampe op til udsigtsplateauet vidner om menneskelig indgriben og ikke alene natur. 5. Udsigt mod vest fra skansen. Fra vest er skansen mest synlig i landskabet. 6. Udsigten fra skansen og ud over kysten - strategien med skansens anlæg - samt udsigten til den fra øst og vest er væsentlige at bevare.