Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn FyrNaturLandskabKulturhistorieArkitektur13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Fyrbygningerne ligger bag en fint, klippet hæk og med veltrimmet græsplæne op mod de sorte sokler. I øvrigt er alle bygningerne - på nær et lille rødt træhus - varmt okkergule, og farven sammenbinder bygningsanlægget visuelt og signalerer intern sammenhæng. Den røde fyrhat med hvidt rækværk rundt om stikker op over taget og får smukt medspil af et pynteligt hvidt stakit, der lukker af mod kysten og afgrænser fyrmesterboligen fra fyrpasserboligen. Hæk, stakit og skiltning giver et meget privat udseende, og de høje, slanke træer, som danner et let tag over bebyggelsen, er med til at samle indtrykket.

Bygningerne er opført over tid og i stilen fra det pågældende tidspunkt: de ældste i en traditionel, klassicistisk inspireret byggeskik og kystudsigtshuset, fra 1960´erne, i en byggestil med modernistisk islæt. Skur og pavillon står i træ og tilføjer bebyggelsen et mere uhøjtideligt udtryk.

Fyrbebyggelsen er samlet set en fin og harmonisk bebyggelse, som får helhed af den farvemæssige homogenitet, selv om både tagbeklædninger og de arkitektoniske stilforskelle afspejler de skiftende opførelsestidspunkter.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Fyrtårnet står flot over kystskrænten. 2. Maskinhuset er bygget i smuk nyklassicistisk stil. 3. Kystudkigget står i modernistisk inspireret stil. På dette billede ses tydeligt hvordan selve fyret er bygget sammen med fyrmesterboligen. Dette var en type der blev bygget flere steder i landet fra 1840´erne, bl.a. på Hyllekrog. Omkring 1910. Sommeridyl ved fyret. Møn Fyr blev i 1990´erne afbildet på et frimærke i en serie mærker med temaet danske fyrtårne.