Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn FyrNaturLandskabKulturhistorieArkitektur13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Kystklinten er relativt lav ud for fyret, set i relation til de østvendte klinter, men strategisk beliggende i forhold til udblik til både nordøst og langs den sydvendte kyststrækning.

I den nære sammenhæng ligger fyret dog højt: et lavt område, Hampeland, går ind foran den lille bebyggelse omkring fyret, der derfor ligger højt set fra landsiden. Et andet højt punkt i dette Hampeland er tidligere blevet udnyttet til mølle.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. foran fyrkomplekset ligger et åbent areal. 2. Omkring komplekset går en fin hæk. 3. Hækken er klippet og trimmet - ligesom maskinhuset var skinnende rent!