Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn FyrNaturLandskabKulturhistorieArkitektur13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Møn Fyr ligger på - spidsen af det sydøstlige Møn, øst for Klintholm. Kysten skifter karakter øst for Klintholm Havn med et skifte mellem lav kystskrænt lige efter havnen til kystklint et stykke, for derefter at overgå til lav kystskrænt igen ud for Busene Have. Herefter stiger skrænten atter og bliver kystklint, og netop her er fyret bygget.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Kystudkigget ligger helt ud til skrænten. 2. Kystskrænten falder brat.