Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm HavnNaturLandskabKulturhistorieArkitektur14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kulturhistoriske hovedtræk

Klintholm Havn blev opført i 1878 som havn for Klintholm Gods, der ligeledes opførte flere havnedriftsbygninger, bl.a. pakhuset, opført i kalksten.

I havnens første tid var der ikke meget fiskeri fra Klintholm Havn, men i 1925 blev havnen kommunal, og fiskeriet fik stadig større betydning. Dette afspejles blandt andet i de udsigtsboliger, der ligger på Thyravej - heriblandt, med front mod vandet, fiskeeksportørvillaen Ankerhus, opført 1924.

Klintholm Søbad blev opført i 1925 som sommerpensionat. Dette afspejler turismens udvikling og opblomstring i en tid, hvor der kom stadig mere fokus på rekreation - sol og badning. Fiskerøgeriet blev opført i 1935 og indgår i således den udbygning af Klintholm Havn, der kendetegnes ved både rekreation og erhvervsfiskeri.

I efterkrigsårene var fangsterne ved Klintholm så store, at der måtte bygges et nyt ishus til isning af fisk, og i 1959 åbnede fiskerne en auktionshal ved havnen.

Fiskeeksportørvillaen på Margrethevej 5, opført i 1952 afspejler denne udvikling.

I løbet af 1970´erne var turismen og lystbådssejladsen i stærk vækst. Fiskerne havde ofte svært ved at finde opankringspladser, så det blev besluttet at anlægge en lystbådehavn i Klintholm.

I tilknytning hertil opførte godsejer Scavenius feriehuse på kysten. Feriebyen kunne under lokale protester indvies i 1987. Året efter åbnedes også feriehytter i tilknytning til Klintholm Søbad.

Havnen bærer i dag et tydeligt præg af turisme. Foruden ferieboligerne ses flere spisesteder, gallerier og butikker med souvenirs. Havnens udtryk som arbejdsplads for erhvervsfiskere er dog meget stærkt og autentisk.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
Klintholm Havn og redningsstationen. Omkring 1915. Nyere foto af Klintholm Havn, i havnen ligger både fra andre fiskerihavne i Danmark. Klintholm Havn omkring 1999. Klintholm Havn omkring 1908. Klintholm Havn 1888. Klintholm Havn 1888.