Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm HavnNaturLandskabKulturhistorieArkitektur14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Klintholm Havn er placeret på den korte kyststrækning, hvor kysten og landet bag er i nogenlunde samme niveau. Mod vest følger landskabet det bølgede område ved Busemarke Mose, mod øst stiger terrænet op mod Møns Klint. I nordvest danner et mosehegn med levende hegn og træer en grøn afgrænsning for by og havn.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Mosedraget nord for Klintholm Havn. 2. På den anden side af vejen, overfor mosedraget, ligger en åben mark og afgrænser byen mod nord. Det nye plejehjem danner væg for det store landskabelige rum. 3. Stejlepladsen i byen østlige udkant udgør en stor åben grønning inden for byens grænser, som markeres af levende hegn.