Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde HøjskoleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Når man ankommer til den åbne forplads overskues størstedelen af bygningsanlægget, idet anlægget ligger noget lavere end vejen. Den gamle vejføring, som har gået tættere på Ottekanten og hovedanlægget langs murene, fornemmes tydeligt - som et fraværende element: pladsrummet mangler en samlende struktur og er næsten uden beplantning. Gule Hus træder ud af den arkitektoniske sammenhæng og synes at have ligget på den anden side af den gamle vej.

Ved ankomsten til højskolen tiltrækker tårnet over indgangen til elevfløjen og Ottekanten sig opmærksomhed - de to bygningsdele, Ottekantens lanterne og tårnet, danner en pendant til hinanden.

De oprindelige dele af bygningsanlægget dominerer indtrykket. Bygningsanlægget er i såkaldt historicistisk stil, med tårn og kamtakker, arkitektonisk set stærkt inspireret af herregårde og kirkebyggeri. Hele bygningskomplekset står i rødt, blankt murværk med sadeltage i skifer og vindueshuller i mange former. De ældste dele af bygningsanlægget består af hovedbygningen overfor en lang fløj med to korte sidefløje, der rummer værelserne.

De yngre bygninger, Ottekanten og Syden, står i en mere forenklet stil, dog stadig i blankt, rødt murvæk. Mens Syden føjer sig til i helheden, står det ottekantede samlingshus som et formmæssigt enkeltelement. Også Gule Hus skiller sig ud ved sin nationalromantiske, dekorerede stil. En yngre boligfløj falder materialemæssigt ind, men i stil og bygningstype skiller også den sig fra helheden.

Parkanlæg og bygningernes herregårdsstil understøtter hinanden sammen med enkeltelementerne i parken, pavillonen, bygget i kridtsten, bindingsværkshuset og mindestenene. Til gengæld skiller barakbygningen, Hegnet, sig meget ud og bryder med parkens stil.

Bygningerne har et indre hierarki, som afspejles i terrænet med selve hovedanlægget højest, oppe ved vejen, og de mere brugsorienterede og rekreative bygninger nedad mod Noret.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Den herregårdslignende hovedbygning har indgang under tårnet. 2. Den ældste bygning i komplekset, Gamle Skole, rummer kontoret. 3. Gule Hus skiller sig ud ved sin schweizerinspirerede stil. 4. Omkring indgangen til Ottekanten står to træer. 5. Hovedbygningen ligger højt over parken. Det store bygningsanlæg sættes i relief af parkens små hytter. 6. Parken ligger for foden af bygningsanlægget. Rødkilde udnyttes til en lille ringdam. 7. Den lille pavillon er i smukt samspil med kilden.