Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods NaturLandskabKulturhistorieArkitektur19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Godslandskabet har store vidder og udsigt til Nylukke Skov, Gammel Dyrehave og Røddinge Sø.

Marienborgs herregårdslandskab veksler mellem skov, park, mose, mark og eng. Bygningerne føjer sig ind i det småbakkede terræn, men ligger lidt højere end det flade landskab omkring, så komplekset ses fra næsten alle verdenshjørner, hvis ikke skovstykker afbryder sigtelinjen - i nord skjules det af parken.

På ageren dyrkes korn - og i de våde områder afgrøder tilpasset marginaljorder. Der er græsningsarealer, hvor den drænede Askeby - Røddinge Sø har ligget. Derved har området kunnet indgå i godsets drift. I de landskabelige linjer markerer godsets store produktionsbygninger sig samt alléer, park, skov og dyrehave.

Alléen fra portalen til herregården er endnu ganske ung og markerer sig dermed endnu ikke i så høj grad. Den er imidlertid firradet og en efterfølger til den tidligere firradede elmeallé. Med tiden vil den udgøre et væsentligt element i landskabet.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Mellem kirkegården og Marienborg ligger en stor åben herregårdsmark. Enkelheden skaber dialog mellem de to bygningsanlæg. 2. Damsholte Kirke set fra Marienborg. 3. Når man kommer vestfra giver en åben landskabskile udsigt til Marienborg. 4. Store herregårdsmarker strækker sig i bløde bølger syd for hovedlandevejen. 5. En allé syd for hovedlandevejen fører ned til forpagtergården Egelykke. Desværre er flere træer i alléen fældet uden efterfølgende plantning af nyt træ.