Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke NaturLandskabKulturhistorieArkitektur20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Kirken ligger højt i landskabet og danner fixpunkt for kigget fra vejkrydset nord for. Den høje beliggenhed fremhæves af det lave engareal foran kirken. Kirkens linjer er i sig selv opadstræbende, og dette understøtter den markante placering i den landskabelige sammenhæng og forlener kirken med en vis ophøjet fornemhed. Terræn og arkitektur understøtter således bygningens indhold.

Forpladsen for kirkegården med kirkelade og graverbolig under høje kastanier danner et samlende punkt for landevejsbebyggelsen, der understøttes af bygningernes gule kalkfarve. Den gule farve knytter bygningerne til kirken, som har samme gule kalk.

Set fra forpladsen under de store kastanjetræer ligger kirken tilbagetrukket i lysningen inde på kirkegården, bag diget bestående af marksten.

Kirken er opført af Philip de Lange i rokokostil og står i gult puds med skibets midterparti fremhævet med hvide pilastre og trekantfronton. Kor og våbenhus udgør korte udbygninger i forlængelse af skibet og slutter sig til under det afvalmede tag. Våbenhuset prydes af et løgkuppelspir, og på bagsiden er tilbygget et ikke helt lille gravkapel. Kirkens arkitektur adskiller sig markant fra det omkringliggende byggeri, ligesom rokokostilen er ganske særlig for en landsbykirke. Kulturmiljøet besidder et kontrastrigt møde mellem arkitektur, havekultur og landskab. Kirkens raffinerede, arkitektoniske udtryk står i kontrast til den landlige sammenhæng, og detaljerigdommen i kirkens arkitektur og kirkegårdens fremtræden står i kontrast til markernes store flader.

På kirkegården citeres et hyppigt forekommende fænomen på Møn: det gamle kultsted, manifesteret i kæmpehøjen, møder det nyere "kult"sted, kirken. Kæmpehøjen ved Damsholte kirke er dog ikke fra oldtiden, men et gravkapel.

Gravsteder og kirke er anlagt diagonalt i forhold til den dominerende linje, som vejen trækker, og som understøttes af diget mellem kirkegård og forplads, graverbolig og kirkelade. Det giver spændstighed og dynamik i oplevelsen af området. Som en skæring gennem de diagonale retninger går stien - og sigtelinjen - op til "gravhøjen".

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. De gule længer vejen samler indtrykket. 2. Den gule farve går igen på kirken. 3. Kæmpehøj og kirke spiller sammen. Stien, 4. Gravkapellet er søgt tilpasset kirken stilmæssigt, mens kirkens sluttede form antastes af tilføjelsen.