Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke NaturLandskabKulturhistorieArkitektur20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kulturhistoriske hovedtræk

Damsholte Kirke blev opført 1741-43, da den vestlige del af Stege Landsogn blevet udskilt som selvstændigt sogn. Kirken blev opført tæt ved den daværende amtmandsbolig, Nygaard, som senere blev til Marienborg Gods. Det var angiveligt Steges provst Jæger, der bevægede kongen til at udskille "Nysogn" under navnet Damsholte.

I 1769 blev Damsholte kirke og omkringliggende landsbyer solgt - sammen med amtmandsboligen som gods nr.1 - til regimentskvartermesteren Esaias Fleischer. Kirken tilhørte godset frem til 1912, hvorefter den overgik til selveje.

Kirkens enestående arkitektur, både udvendigt og indvendigt, kalder på opmærksomhed. Damsholte Kirke er en af Møns få kirker fra nyere tid, og rokokostilen er unik for en dansk landsbykirke. Kirkeskibet består af tre rækker stolesæder samt pulpiturer, dvs. galleri i begge sider af skibet. Stolerækken på kirkegulvet midt i skibet blev tilføjet i 1759 til sognets husmænd, der ellers ikke havde siddeplads i kirken.

På kirkegårdens nordvestside findes et klassicistisk gravkapel fra 1800-tallets begyndelse for amtmand og godsejer G.P. Antoine Bosc de la Calmette og hustruen Lisa Iselin.

I slutningen af 1800-tallet rejstes en "kæmpehøj" for godsejerslægten Tutein, der ejede Marienborg i perioden 1821-1888.

Bag højen - med udsigt til Marienborg - er Elsa Gress og Clifford Wright begravet.

Elsa Gress og andre kunstnere havde i 1970´erne og 1980´erne stærk tilknytning til godset under grev Peter Moltke. Slægten Moltke har ikke selv et gravkapel ved Damsholte Kirke.

Foruden kirken ses den nu ubeboede graverbolig og den gamle kirkelade, som nu blandt andet fungerer som kapel og redskabshus. Alle bygninger er holdt i gule nuancer for at understrege samhørigheden med kirken. På begge sider af kirkeladen er bevaret tøjrringe til heste. Disse er sjældne, kulturhistoriske spor.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
Videnskabernes Selskabs Kort 1776. Damsholte Kirke blev indviet i 1743. Kirken blev opført, da Damsholte blev udskilt af Stege Landsogn.