Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke NaturLandskabKulturhistorieArkitektur20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Damsholte Kirke er bygget i tilknytning til Marienborg gods - øst for dette. Sammenlignet med det øvrige landskab ligger kirken rimeligt højt på en småbølget moræneflade. Lige nord for kirken ligger en lille sø, og generelt er landskabet karakteriseret ved et være vandfyldt. Vand fra et stort område mod øst (Frenderup Bakker) løber sammen her og videre ud mod Røddinge Sø. Kirken med omgivende kirkegård ligger op til landevejen og i et landskab præget af det nærliggende gods med alléer, park og dyrehave.

Bag kirken er der mellem markerne et stisystem, der bl.a. fører til Marienborg Gods.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Kirkegården ligger højt om Damsholtes huse. 2. og højt over Marienborgs bygningsanlæg.