Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke NaturLandskabKulturhistorieArkitektur20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Damsholte Kirke ligger på et morænelandskab på kanten af den dal, som løber fra Stege Nor og via Røddinge Sø ud i Grønsund. Dalen er dannet i sidste del af sidste istid af smeltevand, som løb under eller foran en gletscher og skar sig ned i morænelandskabet.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Kirken ligger på højderyggen over det lave englandskab med Marienborg længst til højre i billedet. 2. Kirken ligger på højderyggen over det lave englandskab med Marienborg længst til højre i billedet.