Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord SkovNaturLandskabKulturhistorieArkitektur21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Jagt Kroen består af et rødmalet, træbeklædt hovedhus med fremhævede sorte bjælker i højde med vinduesbrystningen og bjælkelaget - samt lodret i gavlene. Vinduer er hvidmalede og døre røde. På taget er det oprindelige tagpap udskiftet til eternit, og en tagrytter rider over tagryggen. Taget fortsætter udover en lude i facadens fulde længde på sydsiden af huset, og denne lude er indrettet som veranda med 3 store, opsprossede glaspartier mellem to havedøre. På bagsiden af huset er nyttebetonede udbygninger, som står i hvid puds. Her er både vinduer og døre røde.

Bygningens hovedhus er materialemæssigt og i sit udtryk vel indpasset beliggenheden i skoven.

Skovfogedhuset er hvidpudset og bygget i nyklassicistisk stil med let inspiration fra nationalromantikkens svejtserstil. Hovedfacaden på det smukke hus afsluttes i hver side af to symmetriske, korte sidefløj med rødmalede vindskeder og synligt hanebånd med lodpost og snedkerdekoration som markering og udsmykning. De to vinduer har kurvehanksbuede stik med pudset spejl ned til trefagsvinduerne med fint svunget tværpost i det bredere midterfag.

Imellem de to korte fløje er en terrasse med balustrade, og tilsammen udgør disse elementer - gavle, vinduer og balustrade - husets dekorative udsmykning. Huset har således et let præg af villa.

På bagsiden af huset er en sidefløj med udhus og hønsehus. fra gårdspladsen er en smuk udsigt til dalstrøgene foran Langbjerg og Kongsbjerg.

Skydebanehuset er en enkelt opbygget længe i gule, blanke sten og med lav taghældning. Hele den ene langfacade udgøres af tætsiddende, grønmalede skydeporte, der går fra fundament til tagfod. I gavlen er hoveddøren placeret, og på den anden langside er der vinduer samt en ret dominerende, senere tilbygget, fritstående skorsten opført i blokke.

I det åbne stykke mellem Ympehaven og Slotshaven ligger nogle småhuse og et mindre husmandssted. En del af husene er ret ombyggede, men flere fine detaljer fanger blikket: et bislag og en fiskedekoreret gavldekoration på huset, der ligger helt ud til vejen. Husmandsstedet i skovbrynet ved Ympehaven har udhuse med rødmalet bræddebeklædning, der klæder skovbeliggenheden.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Pavillonen med de hvide tilbygninger bagtil. 2. Skovfogedhuset er symmetrisk opbygget med inspiration fra skønvirke og nyklassicisme. 3. Skydebanehuset står enkelt med rækken af grønne skydeporte som det dominerende element. 4. I kanten af skoven mod syd, vest og nord ligger gårde i ly af skoven. 5. Et af de små steder på det åbne stykke mellem Slotshaven og Fanefjord Skov. Bemærk fisken i gavlen.