Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord SkovNaturLandskabKulturhistorieArkitektur21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Fanefjord Skov vokser på en svagt bakket flade med mange vandfyldte lavninger. I skovbunden ses mange steder afvandingskanaler, der vidner om jordforholdenes ellers våde karakter. Denne rørføring af vandårer, som danner skovens bund, fortsætter i rørlagte fald over markerne ned mod Østersøen.

Skoven er en del af det skovsystem, den bræmme af bøgeskove, som vokser helt ud til kysten på Sydmøn omfattende Grønved Skov, Strandskov, Fanefjord Skov, Luselejet og Slotshaven.

Fanefjord Skov bliver drevet ved plukhugst og selvforyngelse, hvilket sammen med kystnærheden bidrager til skovens specielle, lysåbne udseende.

Ud mod havet slutter skoven brat med en lerklint, som til stadighed eroderes af havet - skoven bliver mindre. Ind mod land er skoven afgrænset af en række stendiger, hvis lige linier indikerer, at skoven engang har været større.

Sogneskellet til den del af Grønved Skov, som kaldes Strandskov, er ikke markeret: her adskiller et vandløb de to skovstykker.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Skoven går næsten helt ud til kysten. En smal strand afrunder. 2. Fra stranden går høfder ud i vandet. 3. Mellem Fanefjord Skov og Slotshaven ligger et åbent stykke med marker, huse og udsigt til Østersøen.