Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord SkovNaturLandskabKulturhistorieArkitektur21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Fanefjord Skov vokser på et svagt bølget morænelandskab. Det småbakkede landskab er et dødislandskab, dannet under tilbagesmeltning af en gletscher i sidste istid. Da isen smeltede bort, efterlod den store klumper af is - kaldet dødis. Mellem disse dødisklumper blev der afsat sand og ler. Resultatet er, at aftrykkene efter dødisklumperne i dag ses som tilfældige huller i landskabet.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Søen ved skydebanen.