Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget DaneflintNaturLandskabKulturhistorieArkitektur23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Kulturmiljøet omfatter boligen i nr. 8, opført 1909, samt produktionsbygningerne i nr. 7, opført henholdsvis i 1934 og 1946, foruden driftsbygningerne nr. 10-12, opført 1910-1912. Bygningerne relateret til fabrikken ligger på Stenminevej 7, 10-12. Til fabriksanlægget hører bolig til direktøren og funktionærboliger, som ligger på Stenminevej før adgangen til fabriksanlægget.

Fabriksbygningen er placeret på den åbne pynt ud i vandet og står markant i kontrast til det flade landskab. Bygningen er fixpunkt for kigget nedad kysten fra Hårbølle Havn. Skurene omkring underlægger sig ganske den store bygning. Skurene ligger langs kysten, så der opstår et pladsrum mellem dem og den store bygning. Andre skure ligger med gavlen til indkørselsvejen og samler rummet dér, før det åbnes efter den lave kontorbygning med læsserampen foran. Arealerne omkring bygningerne er fyldt med udgravningshuller fra den tidlige udgravning på land og oplagsplads med stenbunker.

Den vældige fabriksbygning er det absolut mest dominerende element, der står i stor kontrast til det flade, kystnære areal. Samtidig giver den store bygning de ligeledes store flintestakke og vide pladser omkring skalamæssigt medspil.

Bygningen er formet efter produktionens behov med stærkt asymmetrisk placeret rygning, hvorfra en stor tagflade falder nedover bygningen. Det er dette tag, der dominerer, når man ankommer ad Stenminevej.

Vinduer og portes svenskrøde farve og de malede bogstaver "Daneflint" giver den grove bygning et vist forsonende skær. Vinduestakten er nogenlunde fast placeret på 1. og 2. sal, men underetagens åbninger er placeret efter de indre behov.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Den store hovedbygning dominerer anlægget. 2. Fabriksanlægget set fra Stenminevej