Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget DaneflintNaturLandskabKulturhistorieArkitektur23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kulturhistoriske hovedtræk

Den kulturhistoriske baggrund for Daneflint A/S er, at to personer fra Leipzig blev sendt til Møn for - med stengreb og spande - at samle sortflint til porcelænsindustrien. Daneflint A/S fik i 1901 tilladelse til at opføre den første udskibningsbro ved Hestehaven, og fra 1916 blev der gravet med maskine. Interessen for dansk kugleflint var steget støt, og fra Hårbølle Bro blev der nu eksporteret materiale til det meste af verden. Under 2. verdenskrig blev fabrikken brændt ned af tyskerne, men i 1950´erne var fabrikken igen på fode. Frem til sidst i 1960´erne blev der arbejdet i toholdsskift på Daneflint A/S.

Fabrikken var en vigtig lokal arbejdsplads for såvel faglærte som ufaglærte. Produktet bestod nu af både kugleflint til valser samt af knuste sten til sandpapir. Produktets afsætning blev muliggjort ved skibsfragt samt vejforbindelse over Vestmøn til hovedlandevejen - den senere A2.

I 1974 blev der foretaget en regulering af indvindingen under hensyntagen til kystsikringen, og i 1995 blev det meste af Grønsund udlagt til Fuglebeskyttelsesområde. Indvindingsrettighederne blev yderligere begrænset.

Indvindingen foregår i dag på minimum seks meter vand i Tolkedyb.

Langs Stenminevej før fabrikken, ligger direktørbolig og boliger til ansatte ligesom ved lignende industrianlæg. Områdets nomenklatur viser egnens tilknytning til virksomheden ved valg vejnavn for vejen, som fører til fabrikken.

Daneflint medvirker til fortsat opretholdelse af lokalsamfundet i Hårbølle med detailhandel på havnen og i landsbyen.

Siden 1898 har der været foretaget håndsortering af flint, og i løbet af den tid er der kun fremkommet fire oldtidsfund ved Tolkedyb.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
Opgravning af flint i Hårbølle Stenminer. Flinten blev i starten hovedsagligt udvundet pga. den værdifulde kugleflint, der fandt anvendelse i cement- og porcelænsindustrien. Flinten transporteres fra gravemaskinen til sorteringsanlægget ved hjælp af tipvogne. Maskinopgravning af flint i Hårbølle Stenminer, omkring 1930. Lave målebordsblade, 1900-1960.