Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget DaneflintNaturLandskabKulturhistorieArkitektur23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Nordøst for Daneflint er en række vandfyldte huller, hvoraf nogle er groet til som mose. Området er bevokset med dunhammer, pilebuske og birketræer. Nordvest for Daneflint ses et mere roligt græsbevokset landskab med spredte trægrupper og en smule lyng, men også med tydelige spor fra tidligere tiders flintegravning.

Selve fabriksgrunden på pynten er åben uden væsentlig beplantning, og man kan se langt nord op ad kysten.

 

SøgLitteraturLinksKontakt