Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget DaneflintNaturLandskabKulturhistorieArkitektur23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Daneflint er lokaliseret ved Grønsund på grund af muligheden for nem optagelse af kugleflint, som vandrer langs kysterne rundt om Møn fra Møns Klint.

Daneflint fabrik ligger på Hårbølle Pynt, et strandvoldslandskab skabt af flintesten fra Møns Klint, transporteret til Hårbølle Pynt af strøm og bølger. Flinten blev oprindelig aflejret på pynten som en række strandvolde, men grundet tidligere tiders intense flintegravning fremtræder landskabet i dag fuldstændigt gennemhullet.

 

SøgLitteraturLinksKontakt