Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/AskebyNaturLandskabKulturhistorieArkitektur24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Damme/Askeby - en rækkelandsby - ligger i et småbakket morænelandskab i nordøstlig-sydvestlig retning. Terrænet er svagt faldende fra nord mod syd og fra øst mod vest. I østlig retning er landskabet bag landsbyen præget af flere småsøer og den mægtige Præstebjerg Grusgrav.

Tidligere var landskabet øst for byen præget af udstrakte græsgange (kobler) blandt andet anlagt i forbindelse med den kongelige hestgardes indkvartering på Møn i 1600-tallet.

Når man færdes i landskabet på Fanefjordgade - i hele dens udstrækning - ses og mærkes det, at Fanefjordgade ligger højt i et skrånende landskab, som falder ned mod øst.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Landskabet er åbent, så kigget til Fanefjord Kirke er uhindret. 2. Det kuperede landskab giver et afvekslende gadebillede. 3. Ved ankomst til byen sydfra ligger et gadekær. Vådområdet danner overgangsled til nabobebyggelsen Vollerups yderste huse. 4. Henover dette markstykke anes Præstebjerg.