Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø HovedgadeNaturLandskabKulturhistorieArkitektur25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Arkitektoniske hovedtræk

Helt mod nord i Bogø by ligger kirken med middelalderligt langhus med tre kirkeskibe og med præstegården fra 1923 som nabo. Den står i smuk nyklassicistisk stil med frontkvist over den fint indrammede dør

I denne nordlige del af Bogø by, Gammelby, opleves gaden rum for rum. Gadens slyngning og terrænet lukker for det lange blik og samler oplevelsen. Gaden danner en del udposninger, ligesom flere veje mødes i åbne vinkler, hvorved gaderummet åbnes.

Bebyggelseslaget er fyldigt i den gamle bydel: husene ligger tæt langs og mellem benene i det store X, som vejene danner med hovedgaden. Det muliggør kig ind gennem bebyggelseslagene, fx til Navigationsskolen, der står i murværk med rig dekoration af hvidpudsede bånd og felter og har et fint spir på toppen, der fanger blikket. Fra sidevejene ser man også her og der pludseligt nogle af hovedgadens huse bagfra. Det giver et livligt og varieret bybillede.

Efter sprøjtehuset, som ligger på en lille grønning i en sådan vejgaffel - og er et ganske markant indslag i gadebilledet på grund af sin iøjnefaldende blå gavl med kort over øen - tynder bebyggelsen en anelse ud og holder sig tæt til hovedgaden, idet terrænet falder kraftigt ned til det åbne område omkring byens centrale gadekær. Et højt, levende hegn afrunder billedet i øst og følger byskellet, i forlængelse af husrækken bagom gadekæret. Det levende hegn afgrænser den gamle by i forhold til den yngre bydel med sommerhuse. Lige nordfor ligger et observationstårn fra krigen, tilbagetrukket, men højt og markant, hvor en mølle til elektricitet tidligere lå.

Gadekæret afslutter Gammelby og strækningen efter følges da også af nogle huse fra 1960 med lav taghældning. Overfor fortsætter de murede villaer fra århundredeskiftet.

Herefter sker en kraftig fortætning ved kostskolen: høje, store bygninger i kraftig arkitektur og høje træer, tætte levende hegn. Beplantningen er karakterfuld og understøtter stedets atmosfære. Efter kostskolen findes et åbent stykke ved møllen - husrækken fortsætter stadig overfor - med overblik udover den første del af den lidt laverebeliggende, yngre bydel, Nyby. Længere henne falder terrænet en gang mere, og Grønsund med kornsiloen i Stubbekøbing viser sig i horisonten.

Villaerne er trukket godt tilbage fra vejen og levner areal til en ophalet båd eller anden håndtering af fiskegrej. Husene veksler i tid og stil: murermestervillaer med gavlkviste og karnapper fra århundredeskiftet, enkelte ældre bindingsværkshuse og villaer fra 1960- 70-erne og frem, indtil omfartsvejen, der afskærer havnen fra byen. På denne strækning ligger flere nyere parcelhuse og er ikke ganske i stilmæssig pagt med betegnelsen "hovedgade".

Havnen består af små fiskerhytter samt småhuse relateret til overfarten til Stubbekøbing og opkørselsrampen med gitterdrager over. Der er ophalede lystbåde og en mindre lystbådehavn. Sti fra Bogø by til havnen i lige forlængelse af hovedgaden, mens bilerne må køre lidt ned af omfartsvejen, før de kan dreje af til havnen.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Kirken er ikke synlig fra landsbygaden, men fra et stræde står den markant bag kirkegårdsmuren. 2. I Gammelby går et stræde bagom landsbygaden mod Østerskov. 3. Rytterskolen er en markant retningsviser ned gennem hovedgaden. Der er kig til Navigationsskolens spir. 4. Et bagstræde fører rundt om endnu et gadekær. 5. Det gamle sprøjtehus, Bogø Hovedgade 103, med malet gavl med kort over øen danner et markant fixpunkt. 6. For enden af vejen vestfra danner den nedlagte elektricitetsmølles tårn et diskret fixpunkt over gadekæret. 7. Møllen danner fixpunkt for gaden i Nyby. 8. Flere af gavlene har fine murdekorationer.