Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø HovedgadeNaturLandskabKulturhistorieArkitektur25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Stjerneudskiftningen i byens nordlige del er bevaret i de levende hegn mellem markerne. Disse linjer i landskabet følges flere steder af hjulspor og veje ud fra byen.

I den nordlige del af Gammelby ligger Bogø Hovedgade karakteristisk højt i terrænet, således at vejene falder ned til hver sin side, og bebyggelsen langs sidevejene underlægger sig hovedgadens.

Den oprindelige by, Gammelby, ligger i tæt forbindelse med kirken og midt på Bogø. Ved senere udbygning er byen trukket ud og ned mod havnen, så bebyggelsen i dag udgør et langstrakt forløb langs vejen. Den ældre bykerne ligger omkranset af træbeplantning og har en sluttet karakter, mens byen ved møllen åbnes op. Bogø Hovedgade er placeret på en højderyg i byen og markeres af forhavernes grønne beplantninger og træer mod gaden.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Fra markerne vest for byen er der vid udsigt til Stubbekøbing Havn med kornsilo og kirketårn. 2. Beplantningen fortættes nord for mølleområdet. Mellem træernes kroner skjuler kostskolen og møllegården sig. 3. Beplantningen fortættes nord for mølleområdet. Mellem træernes kroner skjuler kostskolen og møllegården sig.