Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø HovedgadeNaturLandskabKulturhistorieArkitektur25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Naturgrundlagets hovedtræk

Bogø Hovedgade ligger som hovedstrøg for Bogø by, højest på øen med terrænfald mod kysterne mod syd, øst og vest. Bogø Hovedgade er placeret i nord-sydgående retning på en moræneflade.

Øst for byen er landskabet en rolig moræneflade, vest herfor et mere uroligt, småhullet dødislandskab.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. Kirken og Gammelby ligger på øens højeste punkt. 2. Sidegaderne stiger op mod hovedgaden. 3. Terrænet falder ned mod havnen. 4. Også indenfor byens rammer varierer terrænet.