Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationNaturLandskabKulturhistorieArkitekturBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Landskabets hovedtræk

Øen markerer sig tydeligt i den lavvandede Stege Bugt ved sin beplantning, der danner en mørk kontrast og baggrund for bygningsanlæggets hvide facader, der spejler solen og fanger lyset på vandet.

Øens nordvestlige del er træbeplantet og yderst mod nord, og videre rundt om øen mod øst findes rørskov. Rørskoven fortsætter i øens sydøstlige del, der spidser til som en odde.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
1. En sti går fra havnen til Lindholms nordende. 2. Gamle, krogede træer står mellem forsøgsstationens ældre huse. 3. I syd afsluttes øen af en odden. Før odden ligger et stort køreareal.