Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kortlægning af kulturmiljøer

På baggrund af Fase I - Forundersøgelsen – er der kortlagt i alt 25 kulturmiljøer i gang. Kortlægningen af kulturmiljøerne er foretaget af arkitekter og kulturhistorikere, der ligeledes har fotograferet områderne, og vurderet kulturmiljøernes hovedtræk, bærende bevaringsværdier, sammenhængende kulturtræk, bevaringstilstand samt foretaget afgrænsning af miljøerne.

Et værdifuldt kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det kan f.eks. være et fiskermiljø, en herregård med dens bygningsanlæg, jorder og naturområder, en husmandsudstykning, et dyrkningslandskab, et område med gravhøje, en bymidte, et havneområde, m.v.

Selve sikringen af de værdifulde kulturmiljøer sker først og fremmest gennem kommunernes planlægning. De skal udpege og sikre konkrete kulturmiljøer i kommuneplanlægningen. Det kan de f.eks. gøre i samarbejde med borgere, lokale bevaringsforeninger og de lokale kulturhistoriske museer, m.fl. Kommunerne skal inddrage museerne, når de udarbejder ny planlægning, der berører bevaringsværdier.

Kommunerne er den største varetager af kulturarven i Danmark. De skal bl.a. alle udarbejde en kommuneplan som skal indeholde retningslinier for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. Der skal også være retningslinier for det dyrkede landskab, naturområderne og landskabelige bevaringsværdier. Herudover er der en række andre emner, der skal være bestemmelser for og som kan vedrøre kulturhistoriske bevaringsværdier. Med Møn Kulturarvsatlas har Møn Kommune således et værktøj, som kan bruges i den kommende planlægning.

SøgLitteraturLinksKontakt