Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasForord og indledningNaturLandskabKulturarvVærdifulde kulturmiljøerBygningskultur og arkitekturArkitektur og byggeskikBevaring og udvikling i Møn KommuneSignaturforklaringKolofonKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kolofon

Titel

Møn Kulturarvsatlas

Udgivet af

Kulturarvsstyrelsen, 2006

Manuskript og registrering

Projektansvarligt konsulentfrma: Arkitektfirmaet Berings Tegnestue
Museumsleder Edith Marie Rosenmeier, Møns Museum
Museumsinspektør Helle Ålsbøl, Møns Museum
Museumsinspektør Kristoffer Buch Pedersen, Sydsjællands Museum
Museumsleder Tove Damholt, Østsjællands Museum
Naturvejleder Stig Nøhr
Bibliotekar Ulrik Jensen
Historiker Allan Tønnesen
GIS-chef Heine Torsson, Landsinspektørfrmaet LE 34
Systemudvikler Nikolaj Frandsen, Landsinspektørfrmaet LE 34
Arkitekter m.a.a. Erica Heyckendorff, Inge Smedegård, Charlotte Donsig, Takako Kamada, Lene Christfort og Tom Bruun

Foto og tegning

Fotograf Sten Lange
Historiske fotos: Møns Museum
Arkitekt m.a.a. Erica Heyckendorff
Forsidemotiv: Fritidsfisker, forhenværende slagter, Preben Olsen, i sin båd ”Nina af Stege” foran Toldboden, Stege Havn.

Redaktion

Landskabsarkitekt Lis Jensen, Kulturarvsstyrelsen

Layout og korttegning

Eg & Fjord
Landinspektørfrmaet LE 34

Kort

Udsnit af kort, hvortil Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsret, er gengivet med tilladelse. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen (A.93-06).
Geomorfologisk kort: Rambøll
Danmarks Fødevareforskning, Afdeling for Virologi, Lindholm

Repro og tryk

Narayana Press

Papir

Omslag: Galerie Image 235g
Indhold: Galerie Art Silk 130g

Oplag

1. oplag: 7.000 eksemplarer
ISBN-nummer 978-87-91298-23-3

Distribution

Byggecentrum Boghandel
Lautrupvang 1B
2750 Ballerup
Telefon 70 12 06 00
www.byggecentrum.dk

Henvendelse angående publikationen

Kulturarvstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
www.kuas.dk

Information om atlas, bygningsbevaring og kulturmiljø

Se Kulturarvstyrelsens hjemmeside www.kuas.dk

Tidligere udgivne atlas

Se www.kuas.dk/kulturarv/kulturmiljoe/udgivne_atlas/index.jsp


Publikationen kan citeres med kildeangivelse

SøgLitteraturLinksKontakt