Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenVejledningVurdering af bygninger opført før 1940Sådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Vejledning

Resultatet af de 4913 bygningsregistreringer, som er foretaget i forbindelse med Møn Kulturarvsatlas vises kun på nettet. I databasen kan du klikke på en bygning på kortet og både få vist oplysninger om bygningens bevaringsværdi og billeder af den. Oplysningerne hentes dynamisk fra det landsdækkende register over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB). Det betyder at de enkelte bygninger altid kan findes på deres aktuelle adresser og ikke på de adresser, de havde da atlasset blev udarbejdet. Og det betyder, at ændringer i bevaringsvurderingen som følge af ombygning eller lignende også kan ses. Og det betyder endelig, at baggrundskortet altid er aktuelt.

Sidens opbygning

Siden består af tre dele, som vælges på fanebladene øverst. Denne løsning er valgt, fordi der er flere oplysninger end man med rimelighed kan overskue på en enkelt side. Når man skifter til et andet faneblad, skjules den side man kom fra - men den er straks synlig igen, når man skifter tilbage, uden at man skal bruge tid på at hente oplysningerne igen.

Knappen Udskriv længst til højre åbner den relevante del af en side i et nyt vindue, så det kan udskrives pænt på stående A4 papir.

Søg adresse

Kernen i dette er en liste med alle vejnavne i kommunen, som hentes fra KMS. Det er muligt at vælge en vej direkte fra listen, men det er tit hurtigere at skrive et par bogstaver i feltet "Søg i listen med vejnavn" - det giver også mulighed for at søge efter en vej, der begynder med Æ, Ø eller Å, hvilket Internet Explorer ellers ikke tillader.

Det er valgfrit om man også vil angive et husnummer og eventuelt et bogstav.

Tryk på knappen Vis på kortet for at skifte til fanebladet "Interaktivt kort" og få kortet centreret om den valgte adresse eller vej. Hvis der er angivet et husnummer, tegnes der en sort cirkel omkring adressen.

Eller tryk på knappen Find bygninger for at få vist en liste med de bygninger, der findes på den valgte vej og som stemmer med det valgte husnummer (hvis man kun angiver 46, får man også vist 46A og 46B, osv)

Knappen Ny søgning nulstiller alle dele af siden, så man kan begynde forfra.

Resultatlisten

Her vises alle de bygninger, der opfylder det angivne søgekriterium. For hver bygning vises et lille symbol, der angiver om bygningen er fredet eller tildelt en bevaringsværdi. Det næste lille symbol vises kun, når der er billeder af bygningen (se evt vejledningen for en forklaring af symbolerne). Og endelig kommer så bygningens adresse og bygningsnummer. Listen er sorteret efter vejnavn, husnummer og bygningsnummer. Når man klikker på en bygning, skiftes der automatisk til fanebladet "Bygningsdetaljer", hvor man kan se detaljerede oplysninger om bygningen.

Interaktivt kort

Knapperne over kortet giver mulighed for at zoome ind og ud på kortet eller panorere . Og hvis man er kommet et galt sted hen, kan man nulstille kortet, så det viser hele det område, der var Møn Kommune til og med 2006.

Den sidste knap giver mulighed for at klikke på en enkelt bygning og få vist oplysningerne om den (der skiftes automatisk til fanebladet "Bygningsdetaljer" - eller at holde musen nede og trække en firkant og så få vist en liste med alle bygningerne indenfor det markerede område (der skiftes automatisk til fanebladet "Søg adresse".

Afkrydsningsfeltet længst til højre over kortet bestemmer om det kun er bygningspolygoner, der vises ovenpå baggrundskortet, eller om der også skal vises symboler på alle adresser. Der er ikke tegnet bygningspolygoner til alle bygninger, men hvor de findes er de knyttet til de enkelte bygninger. Symbolerne tegnes for hver adresse, hvilket ofte medfører at der kun er et symbol for stuehuset og ikke for nogen af staldbygningerne. Desuden tegnes symbolerne altid i samme størrelse, så når der er zoomet langt ud, dækker de fuldstændig kortet. Og det tager lang tid at hente dem fra FBB.

NB: Når man klikker på kortet for at få vist de detaljerede oplysninger om en bygning, søger FBB kun på grundlag af adressekoordinaterne. Det betyder at man ikke kan være sikker på at komme til den bygning, man klikker på, selvom den har et bygningspolygon. Det er derfor tit en bedre ide at trække en firkant.

Bygningsdetaljer

På dette faneblad vises øverst et kort med bygningens nærmeste omgivelser. Nedenunder dette vises små udgaver af kortet og alle de offentligt tilgængelige billeder af bygningen, der findes i FBB. Ved at klikke på et af de små billeder kan man vælge at se det i stor størrelse.

Tekstoplysningerne i den venstre spalte begrænser sig til nogle meget basale oplysninger fra det landsdækkende bygnings- og boligregister (BBR):

Nedenunder dette er der et link til at se bygningen med en hel del flere oplysninger i FBB, samt mulighed for at få det interaktive kort til at vise det samme kortudsnit som bygningskortet viser, og endelig en mulighed for at skrive til kommunen med yderligere oplysninger om lige netop denne bygning (BBR-nummer og adresse er forud-udfyldt og bør ikke slettes, hvis kommunen skal have en chance for at bruge oplysningerne til noget).

Tekstoplysningerne i den højre spalte er den komplette SAVE-vurdering, hvis en sådan findes, ellers står der blot at bygningen ikke er SAVE-vurderet. Beskrivelsen af de enkelte vurderinger findes på siden "Om bygningsregistreringen".

SøgLitteraturLinksKontakt