Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerKulturarvsstyrelsenMøn KommuneFølgegruppenØvrige aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Kulturarvsstyrelsen

Kulturarvsstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Den har ansvaret for den del af kulturarven, der omfatter: fortidsminder, fredede bygninger og samlingerne på de statslige og statsanerkendte museer. Desuden indgår også historiske bygninger, kulturlandskaber og andre spor og aktiviteter, som mennesker har efterladt sig gennem tiderne i Danmark.

Udsigt mod vest, set fra Klintholm

Kulturarvsstyrelsen udarbejder blandt meget andet kulturarvsatlas. Kulturarvsatlas er med til at synliggøre og sætte fokus på kulturarven og kan anvendes som værktøj i det kommunale bevarings- og planlægningsarbejde. Atlassene kan bruges som baggrund for en debat om, hvad der er vigtigt at bevare, og hvor der er plads til fornyelse. Desuden har borgere og turister mulighed for at gå på opdagelse i atlassene og få god information om kommunens kulturmiljøer, bygninger og fortidsminder, mv.

Atlasarbejdet foregår i samarbejde med en eller flere kommuner. I arbejdet er inddraget de lokale museer, borgere og interesseforeninger m.fl. Kulturarvsatlas omfatter en kortlægning, vurdering og formidling af den faste kulturarv i både land og by, nutid og fortid og omfatter kulturlandskaber, kulturmiljøer, byer, bygninger, fortidsminder mv., men med særlig fokus på kulturmiljøer og på bygninger opført før 1940.

Der er i dag udgivet atlas for 74 kommuner, og ud over Møn Kulturarvsatlas er der yderligere et på vej for Vadehavsområdet, hvor hele eller dele af 10 kommuner indgår. En oversigt over de udgivne atlas kan ses på adressen: www.kuas.dk/kulturarv/kulturmiljoe/udgivne_atlas/index.jsp

Lovgrundlaget for arbejdet med kulturmiljø er lov om planlægning, lov om museer og lov om bygningsfredning.

SøgLitteraturLinksKontakt