Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilVelkommenAtlassetHvordan bliver atlasset tilHvad omfatter atlassetFormidlingProjektets metodeProjektets forløbProjektets aktørerKulturarvsstyrelsenMøn KommuneFølgegruppenØvrige aktørerArkivKontaktKommunens handlingsplan

Denne side fortæller om, hvordan atlasset blev til. Siden er overført uændret fra den midlertidige hjemmeside, der var åben mens atlasset blev udarbejdet, og som blev lukket i december 2006, da den blivende hjemmeside åbnede. Siden tjener nu kun som historisk dokumentation og indeholder muligvis forældede oplysninger.

Møn Kommune

Kommunerne skal i kommuneplanen sikre, at der i planlægning for by og land, herunder for boliger, erhverv, grønne områder, veje, energi, o.s.v., tages hensyn til kulturarven. Kommunen kan bl.a. udarbejde bevarende lokalplaner for særlige temaer eller lokaliteter.

Hensynet til bygningskultur indgår også i kommunens daglige landzone- og byggesagsbehandling, i forbindelse med at borgere m.fl. søger om tilladelse til at ændre bygninger.

Ligesom alle andre af landets kommuner har Møn Kommune desuden ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger udgør den største del af den lokale kulturarv inden for arkitektur og kulturhistorie. Nedrivning, ombygning og andre ændringer af en bevaringsværdig bygning må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Torvet i Stege
SøgLitteraturLinksKontakt